Šiuo metu vykdomi projektai ir programos:

1. Pavadinimas: SOTO vaikų dienos centras

Rėmėjas: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vilniaus m. savivaldybė

Trumpas aprašymas: Projekto tikslas – teikti dienos socialinės priežiūros, įvairiapuses socialines ir ugdymo paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams, padėti vaikui adaptuotis šeimoje bei visuomenėje, taikant kompleksinio darbo su jais modelius. Daugiau informacijos čia.

2. Pavadinimas: Globos centras

Rėmėjas: Vilniaus m. savivaldybė

Trumpas aprašymas: SOTAS vykdo globos centro funkcijas Vilniaus mieste ir teikia nemokamą socialinę ir psichologinę pagalbą bei paramą globėjų ir įtėvių šeimoms, budintiems globotojams, vykdo budinčių globotojų, globėjų ir įtėvių paiešką, organizuoja įvadinius mokymus. Globos centro paslaugas gali gauti visos Vilniaus miesto globėjų ir įtėvių šeimos, taip pat asmenys, svarstantys apie globą ir įvaikinimą. Daugiau informacijos čia.

3. Pavadinimas: Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra

Rėmėjas: Europos socialinis fondas ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Trumpas aprašymas: projekto tikslas – įveiklinti globos centrus savivaldybėse, padidinti jų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projekto laikotarpiu numatoma visų savivaldybių globos centruose sukurti papildomas specialistų darbo vietas – psichologų, globos koordinatorių ir socialinių darbuotojų bei įrengti jiems darbo vietas, įsigyti automobilius, tobulinti globos centruose dirbančiųjų kompetenciją, apmokant darbuotojus reikalingų žinių ir įgūdžių, teikiant socialines paslaugas globos centrų klientams. Projekto metu numatomos įgyvendinti tarpinstitucinio, tarpžinybinio bendradarbiavimo priemonės – apskritojo stalo diskusijos visose regionuose bei nacionalinio lygmens suvažiavimai, bus vykdoma globos centrų konsultavimas, veiklos kokybės stebėsena, konsultavimas, vertinimas. Daugiau informacijos čia.

4. Pavadinimas: Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste

Rėmėjas: Europos socialinis fondas

Trumpas aprašymas: organizuojamos ir kompleksiškai teikiamos paslaugos Vilniaus mieste gyvenančioms šeimoms, siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove, taip užtikrinant pozityvią šeimos raidą bei prisidedant prie šeimos gyvenimo kokybės gerinimo. Daugiau informacijos čia.

5. Pavadinimas: Laiminga šeima – laimingi vaikai

Rėmėjas: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Trumpas aprašymas: projekto tikslas – stiprinti šeimas, ypatingą dėmesį skiriant šeimų bendruomeniškumui, tarpusavio palaikymui ir tėvystės įgūdžių ugdymui. Projekto įgyvendinimo metu teikiama individuali socialinė pagalba, organizuojami seminarai, šeimai aktualiomis temomis,  organizuojama savitarpio paramos grupė, šeimų ekskursija ir patyriminis šeimų žygis.

6. Pavadinimas: Paslaugų tinklo globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems globotojams ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams stiprinimas

Rėmėjas: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Trumpas aprašymas: projekto tikslas – stiprinti teikiamų paslaugų globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems globotojams ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams kokybę ir praplėsti paslaugų teikimo galimybes. Projekto įgyvendinimo metu organizuojami mokymai specialistams, dirbantiems globos ir įvaikinimo srityje, organizuojami mokymų seminarai globėjams ir įtėviams, globėjų šeimų išvyka, patyriminis šeimų žygis.

7. Pavadinimas: Paslaugų smurtautojams ir asmenims, kurie susiduria su alkoholio priklausomybe, tinklo plėtra

Rėmėjas: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Trumpas aprašymas: projekto tikslas – stiprinti ir išplėsti darbą su smurtautojais, siekiančiais atsikratyti smurtinio elgesio, su rizikingai vartojančiais arba nuo alkoholio priklausomais asmenimis bei su ko-priklausomais asmenimis, kurie siekia atsikratyti priklausomybės nuo alkoholį vartojančio asmens.. Projekto įgyvendinimo metu vykdoma Intervencinė programa smurtaujantiems šeimoje, organizuojamos priklausomybių konsultantų paslaugos, vykdoma mokymų programa, skirta žalingai vartojantiems alkoholį ar priklausomybę alkoholiui turintiems asmenims.

8. Pavadinimas: Tarptautinis įvaikinimas

Trumpas aprašymas: SOTAS yra oficialus įgaliotas Italijos NVO AVSI atstovas vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvoje: atstovauja Italijos piliečių šeimas, palydi ir padeda joms prasidėjus įvaikinimo procesui mūsų šalyje. Daugiau informacijos čia.