ŠIUO METU VYKDOMI PROJEKTAI IR PROGRAMOS

1. Pavadinimas: Globos centras

Rėmėjas: Vilniaus m. savivaldybė

Trumpas aprašymas: SOTAS vykdo globos centro funkcijas Vilniaus mieste ir teikia nemokamą socialinę ir psichologinę pagalbą bei paramą globėjų ir įtėvių šeimoms, budintiems globotojams, vykdo budinčių globotojų, globėjų ir įtėvių paiešką, organizuoja įvadinius mokymus. Globos centro paslaugas gali gauti visos Vilniaus miesto globėjų ir įtėvių šeimos, taip pat asmenys, svarstantys apie globą ir įvaikinimą. Daugiau informacijos čia.

– – –

2. Pavadinimas: Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas

Trumpas aprašymas: projekto tikslas – diegti ir vystyti paslaugas, kurios skatintų ir palaikytų vaikų globą šeimos aplinkoje, užtikrinant vaikų poreikius ir saugumą. Projekto laikotarpiu bus teikiamos bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, įskaitant kūdikius. Siekiama užtikrinti vaikų teises turėti šeimą ir augti saugioje aplinkoje. Taip pat numatoma visų savivaldybių globos centrų specialistų kompetencijų kėlimas, globėjų ir įtėvių rengimo programos tobulinimas, teisės aktų pakeitimai tobulinant vaikų globos sistemą, tinklaveika, visuomenės švietimas ir viešieji ryšiai nacionaliniu ir savivaldybės lygiais, numatoma plėtoti budinčių globotojų institutą, bei įdiegti nuolatinių globotojų institutą.

Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto partneriai: 66 globos centrai ir 60 savivaldybių.

Projekto tikslinė grupė: likę be tėvų globos vaikai, kaip jie apibrėžti Socialinių paslaugų įstatyme, išskyrus vaikų globos institucijoje globojamus vaikus.

Projekto siekiami rezultatai:

  • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenys, gavę bendruomenines paslaugas – 2 904 vaikai;
  • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis – 95 proc.

Projekto pradžia: 2023-07-01.

Bendros visam projektui ir visiems partneriams skirtos lėšos: 15 046 600,00 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų ES investicijų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

– – –

3. Pavadinimas: „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“

Trumpas aprašymas: projekto tikslas – užtikrinti kompleksinių paslaugų šeimai teikimą ir plėtrą tikslinės grupės asmenims visose Lietuvos savivaldybėse. Projekto laikotarpiu bus finansuojamos prevencinės psichosocialinės paslaugos visų amžiaus grupių Lietuvos gyventojams, siekiant stiprinti psichologinius, socialinius bei krizių įveikimo įgūdžius. Kompleksinės paslaugos šeimai apima: 1) individualias ir (ar) grupines konsultacijas asmenims, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje; 2) savitarpio pagalbos grupių organizavimą ir vedimą asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje; 3) socialinių įgūdžių grupių vaikams ir paaugliams organizavimą ir vedimą; 4) tėvystės mokymus; 5) šeimos mediacijas; 6) šeimos konsultavimą asmens (šeimos) namuose – konsultacijas asmens (šeimos) namuose, gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui; 7) pavėžėjimo paslaugas asmenims (šeimoms), gaunantiems kompleksines paslaugas; 8) vaikų priežiūros paslaugas, kai tėvams teikiamos kitos kompleksinės paslaugos. Šios paslaugos yra skirtos padėti asmenims, šeimoms ir bendruomenėms išvengti galimų socialinių problemų ir socialinės rizikos atsiradimo, ugdant ir stiprinant asmenų gebėjimus savarankiškai spręsti socialines problemas ir palaikyti socialinius ryšius su visuomene.

Projekto vykdytojas: Europos socialinio fondo agentūra.

Projekto partneriai: VšĮ SOTAS ir kitos socialinių paslaugų įstaigos Lietuvoje.

Projekto tikslinė grupė: asmenys ir šeimos, kaip nurodyta Socialinių paslaugų katalogo 6.2 papunktyje.

Projekto siekiami rezultatai:

  • Planuojama, kad kompleksines paslaugas gaus iki 80 126 asmenų, iš jų 1 365 asmenys planuojama, kad paslaugas gaus VšĮ SOTAS organizacijoje Vilniaus mieste.

Projekto trukmė: 2023 m. birželis – 2029 m. liepa

Projekto finansavimo suma: 60 018 043, 84 Eur. VšĮ SOTAS iš projekto skirta iki 91 9488, 02 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis.

Daugiau informacijos čia.

– – –

4. Pavadinimas: Tarptautinis įvaikinimas

Trumpas aprašymas: SOTAS yra oficialus įgaliotas Italijos NVO AVSI atstovas vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvoje: atstovauja Italijos piliečių šeimas, palydi ir padeda joms prasidėjus įvaikinimo procesui mūsų šalyje. Daugiau informacijos čia.

– – –

>>> ĮGYVENDINTI PROJEKTAI <<<