Šiuo metu vykdomi projektai ir programos:

1. Pavadinimas: Tarptautinis įvaikinimas

Nuo kada: 2004 m.

Pagrindinis pareiškėjas: AVSI

Partneriai: SOTAS

Vieta: Lietuva

Trumpas aprašymas: SOTAS yra oficialus įgaliotas Italijos NVO AVSI atstovas vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvoje: atstovauja Italijos piliečių šeimas, palydi ir padeda joms prasidėjus įvaikinimo procesui mūsų šalyje. Daugiau informacijos čia.

2. Pavadinimas: Kompleksinė pagalba vaikams ir šeimoms SOTO vaikų dienos centre

Nuo kada: 2007 m.

Rėmėjas: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vilniaus m. savivaldybė

Vieta: Lietuva

Trumpas aprašymas: Projekto tikslas – teikti dienos socialinės priežiūros, įvairiapuses socialines ir ugdymo paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams, padėti vaikui adaptuotis šeimoje bei visuomenėje, taikant kompleksinio darbo su jais modelius. Daugiau informacijos čia.

3. Pavadinimas: Būsimųjų įtėvių ir globėjų (rūpintojų) rengimas ir jiems skirtų paslaugų plėtotė Vilniaus mieste

Nuo kada: 2008 m.

Rėmėjas: Vilniaus m. savivaldybė, Europos socialinis fondas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Vieta: Lietuva

Trumpas aprašymas: Projekto tikslas – organizuoti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymų, konsultavimo, palaikymo ir pagalbos teikimo paslaugas. Projekto metu atliekamas socialinį – psichologinis potencialių įvaikintojų ir globėjų pažinimas, padedama šeimoms vaiko adaptacijos šeimoje metu, suteikiamos konsultavimo paslaugos įsivaikinusioms ir globojančioms šeimoms, kurioms reikia pagalbos, ir organizuojama šeimų savigalba, atliekama naujų šeimų paieška, skleidžiama informacija visuomenėje apie įvaikinimą ir vaikų globą šeimoje. Daugiau informacijos čia.

4. Pavadinimas: Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste

Nuo kada2017 m.

Pagrindinis pareiškėjas: Vilniaus m. savivaldybė

Partneriai: SOTAS ir kitos nevyriausybinės organizacijos

Rėmėjas: Europos socialinis fondas

Vieta: Vilnius

Trumpas aprašymas: organizuojamos ir kompleksiškai teikiamos paslaugos Vilniaus mieste gyvenančioms šeimoms, siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove, taip užtikrinant pozityvią šeimos raidą bei prisidedant prie šeimos gyvenimo kokybės gerinimo. Daugiau informacijos čia.

5. Pavadinimas  Veiksmingo darbo su smurtautojais tinklas

Data: 2019 m.

Rėmėjas: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Trumpas aprašymas: projekto tikslas – stiprinti ir išplėsti darbą su smurtautojais, siekiančiais atsikratyti smurtinio elgesio. Projekto metu įgyvendinama Intervencinė programa smurtaujantiems šeimoje.

6. Pavadinimas: Bendruomeniškumas – šeimų stiprybė 2019

Data: 2019 m.

Rėmėjas: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Trumpas aprašymas: projekto tikslas – stiprinti šeimas, ypatingą dėmesį skiriant šeimų bendruomeniškumui, tarpusavio palaikymui ir tėvystės įgūdžių ugdymui. Projekto įgyvendinimo metu teikiama individuali socialinė pagalba, organizuojami seminarai, šeimai aktualiomis temomis,  organizuojama savitarpio paramos grupė, šeimų ekskursija ir patyriminis šeimų žygis.

 

Baigtų vykdyti projektų archyvas