Šiuo metu vykdomi projektai ir programos:

1. Pavadinimas: Tarptautinis įvaikinimas

Trumpas aprašymas: SOTAS yra oficialus įgaliotas Italijos NVO AVSI atstovas vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvoje: atstovauja Italijos piliečių šeimas, palydi ir padeda joms prasidėjus įvaikinimo procesui mūsų šalyje. Daugiau informacijos čia.

2. Pavadinimas: SOTO vaikų dienos centras

Rėmėjas: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vilniaus m. savivaldybė

Trumpas aprašymas: Projekto tikslas – teikti dienos socialinės priežiūros, įvairiapuses socialines ir ugdymo paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams, padėti vaikui adaptuotis šeimoje bei visuomenėje, taikant kompleksinio darbo su jais modelius. Daugiau informacijos čia.

3. Pavadinimas: Globos centras

Rėmėjas: Vilniaus m. savivaldybė, Europos socialinis fondas

Trumpas aprašymas: SOTAS vykdo globos centro funkcijas Vilniaus mieste ir teikia nemokamą socialinę ir psichologinę pagalbą bei paramą globėjų ir įtėvių šeimoms, budintiems globotojams, vykdo budinčių globotojų, globėjų ir įtėvių paiešką, organizuoja įvadinius mokymus. Globos centro paslaugas gali gauti visos Vilniaus miesto globėjų ir įtėvių šeimos, taip pat asmenys, svarstantys apie globą ir įvaikinimą. Daugiau informacijos čia.

4. Pavadinimas: Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste

Rėmėjas: Europos socialinis fondas

Trumpas aprašymas: organizuojamos ir kompleksiškai teikiamos paslaugos Vilniaus mieste gyvenančioms šeimoms, siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove, taip užtikrinant pozityvią šeimos raidą bei prisidedant prie šeimos gyvenimo kokybės gerinimo. Daugiau informacijos čia.

5. Pavadinimas: Laiminga šeima – laimingi vaikai

Rėmėjas: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Trumpas aprašymas: projekto tikslas – stiprinti šeimas, ypatingą dėmesį skiriant šeimų bendruomeniškumui, tarpusavio palaikymui ir tėvystės įgūdžių ugdymui. Projekto įgyvendinimo metu teikiama individuali socialinė pagalba, organizuojami seminarai, šeimai aktualiomis temomis,  organizuojama savitarpio paramos grupė, šeimų ekskursija ir patyriminis šeimų žygis.

6. Pavadinimas: Paslaugų tinklo globėjams (rūpintojams), įtėviams ir budintiems globotojams stiprinimas

Rėmėjas: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Trumpas aprašymas: projekto tikslas – stiprinti teikiamų paslaugų globėjams (rūpintojams), įtėviams ir budintiems globotojams kokybę ir praplėsti paslaugų teikimo galimybes. Projekto įgyvendinimo metu organizuojami mokymai specialistams, dirbantiems globos ir įvaikinimo srityje, organizuojami mokymų seminarai globėjams ir įtėviams, globėjų šeimų išvyka, konferencija apie gerąją globos (rūpybos) ir įvaikinimo patirtį.