Es

Vilniaus mieste yra įgyvendinamas projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“, kurio metu SOTAS kartu su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir Vilniaus miesto savivaldybe teikia nemokamas kompleksines paslaugas. Projekto tikslas – organizuoti ir teikti paslaugas Vilniaus mieste gyvenančioms šeimoms, siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove. Taip skatinama pozityvi šeimos raida ir  prisidedama prie šeimos gyvenimo kokybės gerinimo.

Teikiamos paslaugos:

  • Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo mokymai (kita grupė 2022 m. I k.)
  • Saugaus prieraišumo mokymai (kita grupė 2021 m. IV k.)
  • Individualios psichologo konsultacijos
  • Šeimos konsultacijos

Detalesnę informaciją apie paslaugas galima rasti <čia>. Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai dėka, šeimos gebės surasti kasdienių problemų sprendimus, atrasti savo stipriąsias puses, jaustis atsakingomis ir kontroliuojančiomis savo veiksmus, įveikti stresą, vaikų auklėjimo sunkumus, spręsti tarpasmeninius konfliktus ir kt.

Dėl paslaugų kviečiame kreiptis Vilniaus mieste gyvenančias šeimas (asmenis), kasdieniame gyvenime susiduriančias su įvairiais iššūkiais ir sunkumais (pvz., vaikų auginimo ar auklėjimo sunkumai, tarpusavio santykių problemos, netektis, skyrybos, kiti sunkumai).

Paslaugos teikiamos tik iš anksto užsiregistravus telefonu: 852121453 arba el. paštu: sotas.seima@gmail.com.

– – –

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Daugiau informacijos: www.kpsvilnius.lt.