Es

Vilniaus mieste įgyvendinamas projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“, kurio metu SOTAS kartu su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir Vilniaus miesto savivaldybe teikia nemokamas kompleksines paslaugas.

Projekto tikslas – organizuoti ir kompleksiškai teikti paslaugas Vilniaus mieste gyvenančioms šeimoms, siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove, taip užtikrinant pozityvią šeimos raidą bei prisidedant prie šeimos gyvenimo kokybės gerinimo.

Mūsų teikiamos paslaugos:

  • Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo mokymai (kita grupė 2020 m. III k.)
  • Saugaus prieraišumo mokymai (kita grupė 2020 m. III k.)
  • Individualios psichologo konsultacijos
  • Individualios socialinio darbuotojo konsultacijos
  • Šeimos konsultacijos
  • Individualios psichologo konsultacijos paaugliams
  • Paskaitos aktualiomis temomis

Dėl paslaugų kviečiame kreiptis Vilniaus mieste gyvenančias šeimas (asmenis), kasdieniame gyvenime susiduriančias su įvairiais iššūkiais ir sunkumais (pvz., vaikų auginimo ar auklėjimo sunkumai, tarpusavio santykių problemos, netekties patyrimas, skyrybos, kiti sunkumai).

Paslaugos teikiamos iš anksto užsiregistravus. Registracija konsultacijoms ir į mokymus:

Daugiau informacijos: www.kpsvilnius.lt.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.