Martynas Palionis
Martynas PalionisDirektorius
8 5 2121453
martynas.palionis@sotas.org
Kristina Čiginskienė
Kristina ČiginskienėDirektoriaus pavaduotoja
8 5 2121453
kristina.ciginskiene@sotas.org
Ksenija Gribkovienė
Ksenija GribkovienėBuhalterė
8 5 2121453
buhalterija.sotas@gmail.com
Aurelija Žvikevičienė
Aurelija ŽvikevičienėGlobos koordinatorė
8 6 8576331
sotas.globa@gmail.com
Jūratė Bukauskaitė
Jūratė BukauskaitėGlobos koordinatorė
8 6 8576331
sotas.globa@gmail.com
Gabija Kherbache
Gabija KherbacheGlobos koordinatorė
8 6 8576331
sotas.globa@gmail.com
Nijolė Giknienė
Nijolė GiknienėGlobos koordinatorė
8 6 8576331
sotas.globa@gmail.com
Laura Liachovič
Laura LiachovičGlobos koordinatorė
8 6 8576331
sotas.globa@gmail.com
Andrius Atas
Andrius AtasPsichologas
8 6 8576331
andriusatas@yahoo.com
Konstancija Dauguvietytė
Konstancija DauguvietytėPsichologė
8 6 8576331
konstancija.dauguvietyte@sotas.org
Kristina Girštautė
Kristina GirštautėPsichologė
8 5 2121453
kristina.girstaute@sotas.org
Rasa Pališkienė
Rasa PališkienėPsichologė
8 6 8576331
rasapal1@gmail.com
Asta Masiulionytė
Asta MasiulionytėPsichologė
8 5 2121453
asta.masiulionyte@sotas.org
Gabija Savickaitė
Gabija SavickaitėVaikų dienos centro darbuotoja
8 6 1527633
soc.tarn.savanoriai@gmail.com
Loreta Sinkevičiūtė
Loreta SinkevičiūtėVaikų dienos centro darbuotoja
8 6 1527633
soc.tarn.savanoriai@gmail.com
Lina Pazikaitė
Lina PazikaitėReferentė tarptautinio įvaikinimo veiklai
8 5 2121453
lina.pazikaite@sotas.org