SOTAS vykdo globos centro funkcijas Vilniaus mieste. Globos centro tikslas – teikti nemokamą socialinę ir psichologinę pagalbą ir paramą globėjų ir įtėvių šeimoms, budintiems globotojams.

Teikiamos paslaugos:

 • Psichologinės konsultacijos
 • Socialinės konsultacijos
 • Tarpininkavimas ir informavimas
 • Savitarpio pagalbos grupės
 • Būsimųjų globėjų ir įtėvių įvadiniai mokymai pagal GIMK programą
 • Tęstiniai globėjų mokymai pagal GIMK programą
 • Asmenų, pageidaujančius priimti vaiką laikinai svečiuotis, vertinimas
 • Asmenų, svarstančių globos ar įvaikinimo galimybę, konsultavimas, palaikymas ir kt. pagalba

-//-

Paslaugas gali gauti visos Vilniaus miesto globėjų ir įtėvių šeimos, taip pat asmenys, svarstantys apie globą ir įvaikinimą.

-//-

SOTAS kviečia dirbti budinčiais globotojais asmenis, kurie:

 • Atitinka Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus.
 • Prižiūri vaiką pagal su Globos centru sudarytą paslaugų teikimo sutartį.
 • Veiklą vykdo pagal individualios veiklos pažymą.
 • Nėra įstatyminis vaiko atstovas, globoja vaiką pagal Globos centro įgaliojimus.
 • Globos trukmė – iki 12 mėnesių, kol vaikui baigsis laikinoji globa. Per šį laiką vaikas gali būti sugrąžintas į biologinę šeimą, jam gali būti nustatyta nuolatinė globa arba jis gali būti įvaikintas.
 • Vienu metu budintis globotojas gali prižiūrėti iki 3 vaikų. Bendras vaikų skaičius su savais vaikais – iki 5 vaikų.
 • Vaikas yra globojamas budinčio globotojo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje, yra užtikrinamas vaiko fizinis ir emocinis saugumas.
 • Gauna atlygį ir Globos centro paramą bei paslaugas.

-//-

Dėl paslaugų arba išsamesnės informacijos galima kreiptis į mus telefonu 8 68576331, el. p.: sotas.globa@gmail.com, arba į Vilniaus miesto savivaldybę telefonu 8 5 2112855 arba 8 2112565.

Svarbu! Norintys dalyvauti mokymuose būsimiems įtėviams ir globėjams turi kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės specialistus nurodytais kontaktais (8 5 2112855, 8 2112565). Specialistai informuos Jus apie reikiamus pateikti dokumentus ir nukreips į artimiausiu laiku vykstančius mokymus SOTE arba kitas Vilniuje mokymus rengiančias organizacijas.

Kaip tapti globėjais ar įtėviais Vilniaus mieste?

Kodėl verta globoti? Filmas „Globa. Vieni suteikia šaknis, kiti – sparnus“