SOTAS vykdo globos centro funkcijas Vilniaus mieste ir teikia nemokamas socialines bei psichologines paslaugas, kurių tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, globojamiems vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje.

Globos centro teikiamos paslaugos

  • Psichologo konsultacijos
  • Socialinio darbuotojo konsultacijos
  • Informavimas ir tarpininkavimas
  • GIMK programos mokymai
  • Savitarpio pagalbos grupės
  • Asmenų, pageidaujančius priimti vaiką laikinai svečiuotis, vertinimas ir rekomendacijų rengimas
  • Asmenų, svarstančių globos ar įvaikinimo galimybę, konsultavimas
  • Kitos paslaugos

Detalesnę informaciją apie paslaugas galima rasti <čia>.

Dėl globos centro paslaugų arba kitos papildomos informacijos galima kreiptis telefonu 868576331 arba el. p.: sotas.globa@gmail.com.

Globos centro darbo laikas: I-V (9.00 – 18.00). Globos centro darbuotojų kontaktinius duomenis galima rasti <čia>.

Globos centras veiklą vykdo vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28 patvirtintu Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašu.