SOTAS vykdo globos centro funkcijas Vilniaus mieste ir teikia nemokamą socialinę ir psichologinę pagalbą bei paramą globėjų ir įtėvių šeimoms, budintiems globotojams, vykdo budinčių globotojų, globėjų ir įtėvių paiešką, organizuoja įvadinius mokymus. Globos centro paslaugas gali gauti visos Vilniaus miesto globėjų ir įtėvių šeimos, taip pat asmenys, svarstantys apie globą ir įvaikinimą.

Teikiamos paslaugos:

 • Psichologinės konsultacijos
 • Socialinės konsultacijos
 • Tarpininkavimas ir informavimas
 • Savitarpio pagalbos grupės
 • Būsimųjų globėjų ir įtėvių įvadiniai mokymai pagal GIMK programą
 • Tęstiniai globėjų mokymai pagal GIMK programą
 • Asmenų, pageidaujančius priimti vaiką laikinai svečiuotis, vertinimas
 • Asmenų, svarstančių globos ar įvaikinimo galimybę, konsultavimas, palaikymas ir kt. pagalba

Dėl paslaugų arba išsamesnės informacijos galima kreiptis telefonu 8 68576331 arba el. p.: sotas.globa@gmail.com. Globos centro darbo laikas: I-V (9.00 – 18.00). Globos centro darbuotojų kontaktinius duomenis galima rasti čia.

-//-

SOTAS kviečia tapti budinčiais globotojais asmenis, kurie:

 • Atitinka Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus.
 • Prižiūri vaiką pagal su Globos centru sudarytą paslaugų teikimo sutartį.
 • Veiklą vykdo pagal individualios veiklos pažymą.
 • Nėra įstatyminis vaiko atstovas, globoja vaiką pagal Globos centro įgaliojimus.
 • Globos trukmė – iki 12 mėnesių, kol vaikui baigsis laikinoji globa. Per šį laiką vaikas gali būti sugrąžintas į biologinę šeimą, jam gali būti nustatyta nuolatinė globa arba jis gali būti įvaikintas.
 • Vienu metu budintis globotojas gali prižiūrėti iki 3 vaikų. Bendras vaikų skaičius su savais vaikais – iki 5 vaikų.
 • Vaikas yra globojamas budinčio globotojo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje, yra užtikrinamas vaiko fizinis ir emocinis saugumas.
 • Gauna atlygį ir Globos centro paramą bei paslaugas.

-//-

Svarbu! Norintys dalyvauti mokymuose būsimiems įtėviams ir globėjams turi kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės specialistus nurodytais kontaktais (8 5 2112855, 8 2112565). Specialistai informuos Jus apie reikiamus pateikti dokumentus ir nukreips į artimiausiu laiku vykstančius mokymus SOTE arba kitas Vilniuje mokymus rengiančias organizacijas.

Kaip tapti globėjais ar įtėviais Vilniaus mieste?

Kodėl verta globoti? Filmas „Globa. Vieni suteikia šaknis, kiti – sparnus“