SVARBI INFORMACIJA APIE TAI,

KAIP MES RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME INFORMACIJĄ

ĮRAŠANT TELEFONINIUS POKALBIUS

Šis informacinis pranešimas skirtas asmenims, kurių pokalbiai telefonu su VšĮ SOTAS darbuotojais yra įrašomi t. y. asmenims, kurie skambina į VšĮ SOTAS telefonu 8 5 2121453 ir / arba kuriems skambina VšĮ SOTAS darbuotojai iš pokalbių įrašymo funkciją turinčio telefono 8 5 2121453.

VšĮ SOTAS rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo Įstaigoje. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šį informacinį pranešimą.

 1. Kaip turėčiau skaityti šią Privatumo politiką?

Šiame informaciniame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mūsų kontaktinis asmuo yra pasirengęs Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 13 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia mūsų Įstaigą, kaip nurodyta pranešimo 2 skyriuje.

 1. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame: VšĮ SOTAS

Mūsų įmonės kodas yra: 195746022

Mūsų adresas: Trinapolio g. 12, Vilnius, LT-08313.

 1. Kodėl renkate informaciją apie mane?

Įrašant telefoninius pokalbius, siekiama užtikrinti asmenų aptarnavimo telefonu kokybę, interesantų prašymų ir skundų nagrinėjimo objektyvumą.

 1. Kokią informaciją renkate, naudojate ir saugojate apie mane?

Telefoninio pokalbio metu įrašomi šie duomenys: skambinančiojo asmens telefono numeris, asmenį aptarnaujančio darbuotojo telefono numeris, pokalbio laikas, trukmė ir pokalbio garso įrašas. Pokalbio garso įraše fiksuojami tie duomenys, kuriuos asmuo ir darbuotojas pateikia vieno pokalbio metu.

 1. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Jūs neprivalote Mums pateikti jokios informacijos, tačiau telefoninio pokalbio garso įrašas bus užfiksuotas automatiškai po informacinio pranešimo apie pokalbio įrašymą prieš pokalbio pradžią.

Telefoninius pokalbius įrašo, saugo ir pasibaigus saugojimo terminui sunaikina pagal paslaugų teikimo sutartį VšĮ SOTAS pasitelktas duomenų tvarkytojas. Telefoninių pokalbių įrašų perklausa atliekama jungiantis prie duomenų tvarkytojo savitarnos svetainės.

 1. Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Telefoninis pokalbis yra įrašomas remiantis Jūsų sutikimu (BDAR 6 str. 1 d. a p.). Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti, kad telefoninis pokalbis būtų įrašytas, ir nebetęsti pokalbio. Skambučio metu prieš pokalbio pradžią būsite informuoti apie telefoninio pokalbio įrašymą ir išklausę informacinį pranešimą, turite galimybę sutikti su pokalbio įrašymu ir tęsti pokalbį arba gali atsisakyti tęsti pokalbį, t. y. nutraukti skambutį ir kreiptis į VšĮ SOTAS kitais būdais.

Jeigu po informacinio pranešimo tęsite pokalbį, šis telefoninio pokalbio įrašas bus saugomas žemiau nurodytais terminais, remiantis teisėto intereso pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

VšĮ SOTAS darbuotojų asmens duomenys tvarkomi siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas funkcijas (BDAR 6 str. 1 d. e).

 1. Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

Jautrios informacijos apie Jus nerenkame.

 1. Ar vykdote automatinį sprendimų priėmimą ar profiliavimą pagal informaciją apie mane?

Automatinis sprendimų priėmimas nėra vykdomas, Jūs nesate profiliuojamas.

 1. Ar dalinatės mano informacija su kitais subjektais?                                                              

Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, jei toks atskleidimas yra būtinas norint laikytis Mums taikomų teisinių įpareigojimų, teisinių pretenzijų nustatymui, vykdymui ar gynimui, tiek teismo procesuose, tiek administracinėse ar neteisminėse procedūrose.

 1. Ar dalinatės mano informacija su subjektais, esančiais už EEE (visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) ribų?

Nesidaliname.

 1. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Informacija apie Jus saugoma 90 kalendorinių dienų.

 1. Kokių veiksmų galiu imtis dėl savo informacijos Jūsų įstaigoje?

Jūs turite duomenų subjekto teises, nurodytas BDAR 3 skyriuje, tiek kiek jos gali būti įgyvendintos atsižvelgiant į šio duomenų tvarkymo ypatumus (pvz., duomenų subjekto teisė reikalauti ištaisyti duomenis negali būti įgyvendinta, nes garso įraše pateiktų duomenų nėra galimybės ištaisyti).

 1. Kaip jūsų kontaktinis asmuo gali man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mes esame pasirengę Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu [email protected].