VšĮ SOTAS organizacijai nuo 2021 m. rugsėjo mėn. yra suteiktas nevyriausybinių organizacijų socialinių paslaugų kokybės standartas NOKAS.

NOKAS standartas sukurtas Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo (toliau – NSMOT) užsakymu ir skirtas visoms NSMOT priklausančioms organizacijoms, teikiančioms paslaugas, numatytas Socialinių paslaugų kataloge.

Nevyriausybinių organizacijų socialinių paslaugų kokybės standartas (NOKAS) sukurtas atsižvelgiant į klasikinį L. Harvey (1999) apibrėžimą, kuriuo kokybė yra apibrėžiama kaip pokytis, kai paslaugos teikimo eigoje asmuo yra įgalinamas savarankiškai spręsti problemas ir veikti.

Standartą sudaro trys kokybės kriterijų dalys: organizacijos valdymas ir lyderystė – apima struktūros kokybės elementus, organizacijos procesai – apima procesinius elementus, nustato kaip turi būti teikiamos paslaugos, kokiomis tvarkomis turi būti vadovaujamasi ir orientacija į asmenį – apima individualius rezultatus ir su rezultatų siekimu susijusias praktikas.

Kokybės standartas NOKAS numato du pagrindinius kokybės užtikrinimo lygius: bazinį, kuris rekomenduojamas visoms NSMOT narėms bei aukštesnį lygį, kurį tinklo narės gali pasiekti ilgainiui plėsdamos savo paslaugas. Tinklas nuolat skatina savo nares tobulėti, dalintis gerąja patirtimi. Aukštesnysis kokybės užtikrinimo lygis yra motyvacija organizacijoms augti ir tapti organizacijomis, atstovaujančiomis klientų interesus, ginančiomis žmogaus teises ir atliekančiomis advokaciją.

Standarto diegimo eiga:

  • Įvadiniai mokymai
  • Individualios konsultacijos (apie 6-7 mėn.)
  • Poveikio matavimo mokymai pagal parengtą metodiką
  • Vidinis auditas
  • Išorinis auditas

Standartą 2020 m. gegužės 22 d. patvirtino NSMOT valdyba ir 2020 m. birželio 22 d. aprobavo Vilniaus universiteto Sociologijos ir socialinio darbo institutas Socialinės gerovės ir socialinio darbo katedros mokslininkai (protokolo Nr. 250000-KT-98). 2021 m. balandį NOKAS pristatytas socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

NOKAS standartas užtikrina objektyvų socialinių paslaugų teikimo vertinimą, skatina nevyriausybines organizacijas tobulėti, taip pat kuriamas tvarus partnerystės tarp organizacijų tinklas ir svariai prisidedama prie teigiamų socialinių pokyčių visuomenėje.

Daugiau informacijos apie NOKAS standartą: https://www.smtinklas.lt/nevyriausybiniu-organizaciju-socialiniu-paslaugu-kokybes-standartas-nokas/

2023 m. kokybės standarto NOKAS pažangos vertinimo ataskaita.