SOTAS yra nevyriausybinė organizacija, kuri teikia socialines bei psichologines paslaugas ir savo veikla prisideda kuriant vaikų, jaunimo ir jų šeimų gerovę. Mūsų misija – įtvirtinti žmogaus vertę, ypatingą dėmesį skiriant vaikų ir suaugusiųjų ugdymui. Organizacijos veikla grindžiama krikščioniškomis vertybėmis.

Mūsų vizija

Organizacija, kuri stiprina visuomenės suvokimą apie unikalią žmogaus vertę.

Mūsų misija

Įtvirtinti žmogaus vertę, ypatingą dėmesį skiriant vaikų ir suaugusiųjų ugdymui.

Istorija

Organizacija įkurta 2002 metais kelių draugų iniciatyva. Jie, norėdami atsiliepti į poreikius, vis dramatiškiau iškylančius šių dienų žmogui, ypač jaunam, siekė suteikti stabilesnę formą savo troškimui padėti vaikams ir šeimoms, išgyvenančioms sunkumus. Norėta sukurti vietą, kurioje kiekvienas galėtų jaustis laukiamas ir mylimas toks, koks jis yra. Buvo remtasi nuostata, kad kiekvieno žmogaus širdies prigimtinis poreikis – turėti buveinę ir draugiją. Tai yra kiekvieno iš mūsų širdies troškimas, taip pat tai yra ir kiekvieno vaiko ar šeimos, išgyvenančios vienokius ar kitokius sunkumus, troškimas.

Tikslai

  • Siekti žmonių gerovės, jų įvairiapusės socialinės integracijos, ypatingą dėmesį skiriant asmens ugdymui, pirmiausia stiprinant jo vertę ir orumą;
  • stiprinti šeimą kaip pirminę ir svarbiausią asmens formavimosi aplinką, skleisti pozityvias nuostatas šeimos instituto atžvilgiu, suteikti socialinę – ugdomąją paramą vaikams bei jų šeimoms, siekiant jų visaverčio gyvenimo;
  • skatinti solidarumą bei partnerystę tarp NVO ir valstybinių socialinių institucijų, kurti bendradarbiavimo tinklą, kad būtų visapusiškiau atsakoma į žmonių, kuriems reikia pagalbos, poreikius;
  • prisidėti kuriant efektyvesnę socialinę politiką, susijusią su vaikų, jų šeimų, jaunimo gerove, bei socialinę kultūrą, grindžiamą bendražmogiškomis vertybėmis.

SOTAS priklauso:

  • AVSI Network;
  • Nacionaliniam skurdo mažinimo organizacijų tinklui;
  • NVO vaikams konfederacijai;
  • Lietuvos vaikų dienos centrų asociacijai;
  • Krikščioniškų socialinių iniciatyvų forumui;
  • Nacionalinei šeimų ir tėvų asociacijai.