Nuo 2004 metų SOTAS yra oficialus įgaliotas Italijos asociacijos „AVSI fondas“ (www.avsi.org) atstovas vykdant tarptautinio įvaikinimo veiklą Lietuvoje.

SOTAS, atstovaudamas Italijos asociaciją AVSI, lydi Italijos piliečių šeimas, kurios atvyksta įvaikinti Lietuvoje, padeda sutvarkyti reikiamus dokumentus, taip pat padeda šeimoms susipažįstant su vaikais ir mezgant santykį su jais, teikia socialinę ir psichologinę pagalbą vaikams ir įtėviams šiuo  labai sudėtingu jų gyvenimo momentu.

Informacija apie tarptautinio įvaikinimo procedūras Lietuvos Respublikoje yra pateikta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje (www.vaikoteises.lt).