SVARBI INFORMACIJA APIE TAI,

KAIP MES RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME INFORMACIJĄ

APIE Į VAIZDO STEBĖJIMO LAUKĄ PATENKANČIUS ASMENIS

VšĮ SOTAS rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo Įstaigoje. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šį informacinį pranešimą.

 1. Kaip turėčiau skaityti šią Privatumo politiką?

Šiame informaciniame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mūsų kontaktinis asmuo yra pasirengęs Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 13 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia mūsų Įstaigą, kaip nurodyta pranešimo 2 skyriuje.

 1. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame: VšĮ SOTAS

Mūsų įmonės kodas yra: 195746022

Mūsų adresas: Trinapolio g. 12, Vilnius, LT-08313.

 1. Kodėl renkate informaciją apie mane?

Mes turime teisėtą interesą rūpintis patalpose esančių asmenų, mūsų patalpų bei turto saugumu, ir to siekdami bendrose mūsų patalpose esame įrengę saugos vaizdo kamerą:

Eil. Nr.

Kameros pavadinimas Stebima patalpa Garso įrašymas
1. VK01 Įėjimas į III a. patalpas – laukiamasis

Taip

 

Mes nerenkame duomenų apie Jus tikslingai, tik tais atvejais, kai Jūs dėl bet kokių priežasčių mūsų patalpose ar teritorijoje pakliūnate į aukščiau nurodytus saugos kamerų matymo laukus.

Dėl šių priežasčių mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.

 1. Kokią informaciją renkate, naudojate ir saugojate apie mane?

Jūsų atvaizdas ir kita į vaizdo stebėjimo lauką patenkanti informacija apie Jus.

 1. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Jūs neprivalote Mums pateikti jokios informacijos, tačiau Jums užėjus į stebimas patalpas ar teritoriją Jūsų vaizdo įrašas bus užfiksuotas automatiškai.

 1. Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes turime teisėtą interesą apsaugoti patalpose esančius asmenis ir savo turtą ((GDPR 6 str. 1 d. f p.)

 1. Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

Jautrios informacijos apie Jus nerenkame.

 1. Ar vykdote automatinį sprendimų priėmimą ar profiliavimą pagal informaciją apie mane?

Automatinis sprendimų priėmimas nėra vykdomas, Jūs nesate profiliuojamas.

 1. Ar dalinatės mano informacija su kitais subjektais?

Informacija apie Jus gali būti perduodama:

 • valstybės institucijoms (policijai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms ir pan.), kaip tai numatyta teisės aktuose;
 • informacinių ir komunikacinių paslaugų teikėjams (vaizdo stebėjimo techninę priežiūrą vykdantiems tiekėjams, vaizdo stebėjimą administruojančioms saugos bendrovėms ir pan.).

Mes taip pat galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, jei toks atskleidimas yra būtinas norint laikytis Mums taikomų teisinių įpareigojimų, teisinių pretenzijų nustatymui, vykdymui ar gynimui, tiek teismo procesuose, tiek administracinėse ar neteisminėse procedūrose.

 1. Ar dalinatės mano informacija su subjektais, esančiais už EEE (visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) ribų?

Nesidaliname.

 1. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Informacija apie Jus saugoma 28 kalendorines dienas.

 1. Kokių veiksmų galiu imtis dėl savo informacijos Jūsų įstaigoje?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų kontaktinį asmenį, kaip tai nurodyta 13 skyriuje.

 • Pateikti prašymą atskleisti apie Jus turimą informaciją;
 • Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
 • Pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus;
 • Pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;
 • Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų įstaigoje;
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 1. Kaip jūsų kontaktinis asmuo gali man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mes esame pasirengę Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu [email protected].