Informuojame, kad skundai ir prašymai VšĮ SOTAS organizacijai gali būti pateikiami žodžiu, raštu arba elektroniniu būdu. Maloniai Jūsų prašome nurodyti savo kontaktinius duomenis, kad galėtume su Jumis susisiekti siekdami pateikti atsakymą į skundą ar prašymą. Taip pat prašome pridėti su skundu ar prašymu susijusius dokumentus.

Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad mes negalime priimti ir nagrinėti skundų ir prašymų, kurie yra:

  • Pateikti anonimiškai;
  • Pateikti ne lietuvių kalba;
  • Pateikti pakartotinai (kai atsakymas į panašų skundą ar prašymą jau buvo pateiktas) ir nėra pateikta naujų aplinkybių, sudarančių prašymo pagrindą;
  • Neaiškūs (pvz. netvarkingi, neįskaitomi, nenurodyti prašymai ir t. t.);
  • Kurių turinys yra šmeižikiškas, įžeidus ar neatitinkantis moralės normų, ir tokie, kuriuose kurstoma tautinė, rasinė, religinė ar socialinė nesantaika, prievarta bei diskriminacija;
  • Nesusiję su VšĮ SOTAS veiksmais.

Kaip pateikti skundą?

Skundą ar prašymą galite pateikti žodžiu, raštu arba elektroniniu būdu (telefonu 8 5 2121453, adresu Kalvarijų g. 159, LT-08313, Vilnius, el. paštu sotas.vilnius@sotas.org). Atkreipiame dėmesį, kad jeigu į žodžiu pateiktą skundą ir prašymą negalima atsakyti tą pačią darbo dieną, asmuo turi išdėstyti skundą ir prašymą raštu.

Gavę Jūsų skundą ar prašymą, mes galime paprašyti pateikti papildomus dokumentus ar informaciją, arba paaiškinti situaciją, kuria Jūs esate nepatenkinti. Todėl prašome patikrinti, ar skunde ir prašyme nurodyti teisingi Jūsų kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. paštas ar pašto adresas).

Skundų ir prašymų nagrinėjimo terminas

Mes pateiksime atsakymą kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Jūsų skundo ar prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais terminas gali būti pratęstas (pvz., jei laukiame iš Jūsų paprašytos papildomos informacijos ar dokumentų, yra kitų aplinkybių, kurių mes nekontroliuojame).

Į skundus ir prašymus, kurie yra pateikti žodžiu ir į kuriuos galima atsakyti, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar SOTO interesų, atsakome tą pačią darbo dieną.

Asmuo, nesutinkantis su sprendimu dėl jo skundo ir prašymo išnagrinėjimo, jį gali apskųsti teisės aktų nustatyta tvarka.