Prašymai ir skundai gali būti pateikiami žodžiu, raštu, elektroniniu būdu ar užpildant elektroninę <NUORODĄ> mūsų svetainėje (www.sotas.org). Jei norite pateikti ne anonimišką prašymą ar skundą, maloniai Jūsų prašome nurodyti savo kontaktinius duomenis, kad galėtume su Jumis susisiekti siekdami pateikti atsakymą. Taip pat prašome pridėti su prašymu ir skundu susijusius dokumentus.

Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad mes negalime priimti ir nagrinėti prašymų ir skundų, kurie yra:

  • Pateikti ne lietuvių kalba;
  • Pateikti pakartotinai (kai atsakymas į panašų prašymą ir skundą jau buvo pateiktas) ir nėra pateikta naujų aplinkybių, sudarančių prašymo pagrindą;
  • Neaiškūs (pvz. netvarkingi, neįskaitomi, nenurodyti prašymai ir t. t.);
  • Kurių turinys yra šmeižikiškas, įžeidus ar neatitinkantis moralės normų, ir tokie, kuriuose kurstoma tautinė, rasinė, religinė ar socialinė nesantaika, prievarta bei diskriminacija;
  • Nesusiję su VšĮ SOTAS veiksmais.

Kaip pateikti skundą?

Prašymą ir skundą galite pateikti žodžiu, raštu arba elektroniniu būdu (telefonu 8 5 2121453, adresu Trinapolio g. 12, LT-08313, Vilnius, el. paštu [email protected]) arba užpildant elektroninę <NUORODĄ>. Atkreipiame dėmesį, kad jeigu į žodžiu pateiktą prašymą ir skundą negalima atsakyti tą pačią darbo dieną, asmuo turi išdėstyti skundą ir prašymą raštu.

Gavę Jūsų prašymą ir skundą, mes galime paprašyti pateikti papildomus dokumentus ar informaciją, arba paaiškinti situaciją, kuria Jūs esate nepatenkinti. Todėl prašome patikrinti, ar prašyme ir skunde nurodyti teisingi Jūsų kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. paštas ar pašto adresas).

Prašymų ir skundų nagrinėjimo terminas

Mes pateiksime atsakymą kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Jūsų skundo ar prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais terminas gali būti pratęstas (pvz., jei laukiame iš Jūsų paprašytos papildomos informacijos ar dokumentų, yra kitų aplinkybių, kurių mes nekontroliuojame).

Į prašymus ir skundus, kurie yra pateikti žodžiu ir į kuriuos galima atsakyti, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar SOTO interesų, atsakome tą pačią darbo dieną.

Asmuo, nesutinkantis su sprendimu dėl jo prašymo ir skundo išnagrinėjimo, jį gali apskųsti teisės aktų nustatyta tvarka.