Loading...
Home2024-05-18T14:50:20+03:00

KAS MES ESAME

SOTAS – tai nevyriausybinė organizacija, kuri teikia socialines bei psichologines paslaugas ir savo veikla prisideda prie vaikų, jaunimo ir jų šeimų gerovės. Mūsų misija – žmogui ir dėl žmogaus, siekiant tvaraus pokyčio geresniam jo gyvenimui.

Mūsų tikslai:

  • Siekti žmonių gerovės, jų įvairiapusės socialinės integracijos, ypatingą dėmesį skiriant asmens tobulėjimui, pirmiausia stiprinant jo vertę ir orumą.
  • Stiprinti šeimą kaip pirminę ir svarbiausią asmens formavimosi aplinką, skleisti pozityvias nuostatas šeimos atžvilgiu, suteikti socialinę ir psichologinę pagalbą vaikams bei jų šeimoms, siekiant jų visaverčio gyvenimo.
  • Skatinti solidarumą bei partnerystę tarp NVO ir valstybinių socialinių institucijų, kurti bendradarbiavimo tinklą, kad būtų visapusiškai atsakoma į žmonių, kuriems reikia pagalbos, poreikius.
  • Prisidėti kuriant efektyvesnę socialinę politiką, susijusią su vaikų, jų šeimų, jaunimo gerove, bei socialinę kultūrą, grindžiamą bendražmogiškomis vertybėmis.

NAUJIENOS

Paskaita „Vaikas pradės lankyti darželį – padedame adaptuotis“

2024/05/28|

Prieš darželio lankymo pradžią tėvams kyla daug įvairiausių jausmų. Tėvai jaudinasi, ar darželyje bus suprasti ir atliepti jų vaiko poreikiai, ar tinkamai bus juo pasirūpinta, kaip vaikui seksis išbūti tarp [...]

TAPKITE GLOBĖJAIS ARBA ĮTĖVIAIS

„Priėmimas ir pasidalijimas yra vienintelis žmogiškai vertingas ryšys, nes tik taip žmogus atskleidžia savo tikrą žmogiškumą, kuris yra santykis su Begalybe“.

(Kun. Luigi Giussani)

Profesionali psichologų pagalba

Teikiame psichologų konsultacijas gyvai bei nuotoliniu būdu.

Konsultacijos kaina – 45,00 Eur.

Registracija: tel. 8 5 2121453 arba el. paštu: [email protected].

MŪSŲ RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

Go to Top