Privatumo politika ir slapukai

Home2020-09-22T03:05:47+03:00

KAS MES ESAME

SOTAS – tai nevyriausybinė organizacija, kuri teikia socialines bei psichologines paslaugas ir savo veikla prisideda kuriant vaikų, jaunimo ir jų šeimų gerovę. Mūsų misija – įtvirtinti žmogaus vertę, ypatingą dėmesį skiriant vaikų ir suaugusiųjų ugdymui.

Mūsų tikslai:

  • siekti žmonių gerovės, jų įvairiapusės socialinės integracijos, ypatingą dėmesį skiriant asmens ugdymui, pirmiausia stiprinant jo vertę ir orumą;
  • stiprinti šeimą kaip pirminę ir svarbiausią asmens formavimosi aplinką, skleisti pozityvias nuostatas šeimos instituto atžvilgiu, suteikti socialinę – ugdomąją paramą vaikams bei jų šeimoms, siekiant jų visaverčio gyvenimo;
  • skatinti solidarumą bei partnerystę tarp NVO ir valstybinių socialinių institucijų, kurti bendradarbiavimo tinklą, kad būtų visapusiškiau atsakoma į žmonių, kuriems reikia pagalbos, poreikius;
  • prisidėti kuriant efektyvesnę socialinę politiką, susijusią su vaikų, jų šeimų, jaunimo gerove, bei socialinę kultūrą, grindžiamą bendražmogiškomis vertybėmis.

NAUJIENOS

Nemokama pagalba rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims bei jų šeimų nariams

2021/04/14|

VšĮ SOTAS nuo 2021 m. kovo mėn. Vilniaus mieste pradėjo teikti nemokamas priklausomybių konsultanto paslaugas rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims bei jų artimiesiems. Priklausomybių nuo alkoholio konsultantas padeda spręsti [...]

Mokymai globėjams, įtėviams, budintiems globotojams „Reagavimas į sunkumus“

2021/04/14|

VšĮ SOTAS globos centre tęsiasi nuo vasario mėn. prasidėjęs tęstinių GIMK mokymų ciklas, skirtas globos centro koordinuojamoms globėjų, įtėvių, budinčių globotojų šeimoms. Kviečiame globėjus, įtėvius, budinčius globotojus dalyvauti trečiajame mokymų susitikime [...]

Savitarpio paramos grupė tėvams, kurie augina paauglius

2021/04/12|

Kovo mėn. įvyko pirmasis savitarpio paramos grupės susitikimas tėvams, auginantiems paauglius nuo 12 m. amžiaus, tačiau dėl pasikeitusių aplinkybių nevisi užsiregistravę asmenys galės prisijungti sekančiuose susitikimuose. Atsižvelgiant į tai, skelbiame [...]

TAPKITE GLOBĖJAIS ARBA ĮTĖVIAIS

„Priėmimas ir pasidalijimas yra vienintelis žmogiškai vertingas ryšys, nes tik taip žmogus atskleidžia savo tikrą žmogiškumą, kuris yra santykis su Begalybe“.

(Kun. Luigi Giussani)

DAUGIAU

Kviečiame savanoriauti vaikų dienos centre

Kviečiame įvairaus amžiaus savanorius dalyvauti mūsų veikloje ir savanoriauti vaikų dienos centre. Savanoriai gali padėti pamokų ruošoje, prisidėti ir organizuoti ugdomąsias veiklas, vykti kartu į stovyklas. Vaikams – tai unikali galimybė susitikti su įvairiais žmonėmis, kurie sėkmingai renkasi savo gyvenimo kelius ir turi kuo pasidalinti. Savanorių atėjimo dėka vaikai lavina savo socialinius įgūdžius, lengviau priima kito skirtingumą, laisviau įsitraukia į atvirą bendravimą su suaugusiu žmogumi. Dėl savanorystės kviečiame kreiptis telefonu 8 5 2121453 arba el. p. soc.tarn.savanoriai@gmail.com.

MŪSŲ RĖMĖJAI IR PARTNERIAI