VšĮ SOTAS nuo 2023 m. liepos mėnesio prisijungė prie projekto „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“, kurio tikslas užtikrinti kompleksinių paslaugų šeimai teikimą ir plėtrą tikslinės grupės asmenims visoje Lietuvoje.

Kiekvienas asmuo kasdieniame gyvenime dažnai patiria įvairių iššūkių. Prieinama tinkama pagalba reikiamu metu, kol dar nėra iškilusios problemos arba kol jos dar nėra įsisenėjusios, taip pat esant krizinėms situacijoms, yra svarbi ir būtina, siekiant išvengti opių socialinių problemų kaip bedarbystė, skurdas, vaikų nepriežiūra, nevaldomų įtampų šeimos narių tarpusavio santykiuose. VšĮ SOTAS kartu su projekto vykdytoju – Europos socialinio fondo agentūra – įgyvendina projektą Nr.07-007-P-0001 „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“, skirtą suteikti asmenims, šeimoms ir bendruomenėms būtinus įgūdžius savarankiškai spręsti kylančias socialines problemas.

Projekto metu bus suteikiamos paslaugos, kurios apims individualias ir grupines konsultacijas asmenims patiriantiems sunkumus šeimoje ir gyvenime, bus vedami tėvystės mokymai, suteikiamos šeimos mediacijos paslaugos, vedamos socialinių įgūdžių grupės vaikams ir paaugliams. Projekto veiklos suplanuotos taip, kad kiekvienoje savivaldybėje būtų užtikrinamas paslaugų kompleksiškumas ir asmenims būtų suteikta galimybė dalyvauti visose veiklose pagal poreikį.

Asmenys, norintys gauti kompleksines paslaugas šeimai, turi kreiptis į VšĮ SOTAS el. paštu [email protected] arba tel. 852121453.

PROJEKTO INFORMACIJA

Projekto pavadinimas: „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“

Projekto vykdytojas: Europos socialinio fondo agentūra.

Projekto partneriai: VšĮ SOTAS ir kitos socialinių paslaugų įstaigos Lietuvoje.

Projekto tikslas: užtikrinti kompleksinių paslaugų šeimai teikimą ir plėtrą tikslinės grupės asmenims visose Lietuvos savivaldybėse.

Projekto tikslinė grupė: asmenys ir šeimos, kaip nurodyta Socialinių paslaugų katalogo 6.2 papunktyje.

Projekto trukmė: 2023 m. birželis – 2029 m. liepa.

Projekto finansavimo suma: 60 018 043, 84 Eur. VšĮ SOTAS iš projekto skirta iki 91 9488, 02 Eur. Projektas finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis.

Daugiau informacijos apie projektą: https://www.esf.lt/veiklos-sritys/kompleksines-paslaugos/1139

Daugiau informacijos apie VšĮ SOTAS teikiamas paslaugas projekte: https://www.sotas.org/seima/