Mūsų projektai

Šiuo metu vykdomi projektai ir programos:

1. Pavadinimas: Laiminga šeima – laimingi vaikai

Data: 2016 – 2017 m.

Pagrindinis pareiškėjas: SOTAS

Rėmėjas: Vokietijos katalikų solidarumo judėjimas RENOVABIS

Vieta: Lietuva

Trumpas aprašymas: tikslas –  plėtoti ir stiprinti vaiko globą šeimoje teikiant kompleksines paslaugas ir vykdant visuomenės jautrinimo veiklas. Siekiant spręsti su globa susijusias problemas Lietuvoje, projekto metu vykdomos trejopo tipo veiklos. Pirmojo tipo veiklos nukreiptos į globėjų šeimas (individualus konsultavimas, savigalbos grupių organizavimas, tėvystės įgūdžių ugdymas, globėjų šeimų stovykla), antrojo tipo veiklos nukreiptos į specialistus, dirbančius su globėjų šeimomis (mokymų organizavimas, metodinių leidinių parengimas ir išleidimas, konferencija), trečiojo tipo veiklos nukreiptos į visuomenės švietimą apie globą ir globėjų paiešką (visuomenės jautrinimo susitikimai).

2. Pavadinimas: Tarptautinis įvaikinimas

Nuo kada: 2004 m.

Pagrindinis pareiškėjas: AVSI

Partneriai: SOTAS

Vieta: Lietuva

Trumpas aprašymas: SOTAS yra oficialus įgaliotas Italijos NVO AVSI atstovas vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvoje: atstovauja Italijos piliečių šeimas, palydi ir padeda joms prasidėjus įvaikinimo procesui mūsų šalyje. Daugiau informacijos čia.

3. Pavadinimas: Kompleksinė pagalba vaikams ir šeimoms SOTO vaikų dienos centre

Nuo kada: 2007 m.

Pagrindinis pareiškėjas: SOTAS

Rėmėjas: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Vieta: Lietuva

Trumpas aprašymas: Projekto tikslas – teikti dienos socialinės priežiūros, įvairiapuses socialines ir ugdymo paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams, padėti vaikui adaptuotis šeimoje bei visuomenėje, taikant kompleksinio darbo su jais modelius. Daugiau informacijos čia.

4. Pavadinimas: Būsimųjų įtėvių ir globėjų (rūpintojų) rengimas ir jiems skirtų paslaugų plėtotė Vilniaus mieste

Nuo kada: 2008 m.

Pagrindinis pareiškėjas: SOTAS

Rėmėjas: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Vieta: Lietuva

Trumpas aprašymas: Projekto tikslas – organizuoti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymų, konsultavimo, palaikymo ir pagalbos teikimo paslaugas. Projekto metu atliekamas socialinį – psichologinis potencialių įvaikintojų ir globėjų pažinimas, padedama šeimoms vaiko adaptacijos šeimoje metu, suteikiamos konsultavimo paslaugos įsivaikinusioms ir globojančioms šeimoms, kurioms reikia pagalbos, ir organizuojama šeimų savigalba, atliekama naujų šeimų paieška, skleidžiama informacija visuomenėje apie įvaikinimą ir vaikų globą šeimoje. Daugiau informacijos čia.

Baigtų vykdyti projektų archyvas