„Žmonėms, jauniems ir nebe jauniems, galiausiai reikia vieno dalyko: tikrumo dėl jų laiko, jų gyvenimo pozityvumo, tikrumo dėl jų likimo“ (Kun. Luigi Giussani).

Sveikiname šv. Velykų proga!

Nuotr. The Sun, 1909 by Edvard Munch