Džiaugiamės, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija atrinko ir skyrė finansavimą VšĮ SOTAS projektui „Stipri NVO – stipri Lietuva“, kuris skirtas organizacijos darbuotojų gebėjimų ir kompetencijų stiprinimui bei teikiamų socialinių paslaugų kokybės gerinimui ir plėtrai. Projektas finansuojamas pagal Nevyriausybinių organizacijų fondo 2022 metų Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkursą.

Šiuo projektu siekiama VšĮ SOTAS organizacija stiprinti keliomis kryptimis: komandinio darbo stiprinimas, organizacijos strateginio planavimo stiprinimas, darbuotojų kvalifikacijos, teikiant viešąsias paslaugas, kėlimas. VšĮ SOTAS darbuotojai gilins profesines žinias mokymuose „Darbas su konfliktiškais paslaugų gavėjais ir krizių valdymas” ir „Seksualinės prievartos prieš vaikus atpažinimas ir pagalbos organizavimas”. Be to, bus atlikti 2021 m. finansinės atskaitomybės dokumentų ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų techninių ir organizacinių priemonių atitikties auditai.

Kartu einame link lygiavertės viešojo, nevyriausybinio ir privataus sektorių sąveikos, kuri apima lyderystės, bendros komunikacijos, pasitikėjimo, resursų pasidalijimo bei sprendimų priėmimo elementus.

Projektui įgyvendinti skirti 25 tūkst. Eur.