VšĮ SOTAS nuo 2021 m. kovo mėn. Vilniaus mieste pradėjo teikti nemokamas priklausomybių konsultanto paslaugas rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims bei jų artimiesiems. Priklausomybių nuo alkoholio konsultantas padeda spręsti su alkoholio vartojimu susijusias problemas, mažinti jų daromą žalą alkoholį vartojančiam asmeniui, konsultuoti ir palaikyti alkoholį vartojančio asmens šeimos narius.

Pagrindiniai priklausomybės konsultantų uždaviniai:

– įvardyti ir parodyti dėl priklausomybės ar žalingo vartojimo kylančias problemas šeimoje ir suplanuoti pagalbą visiems jos nariams;

– motyvuoti rizikingai vartojančius alkoholį asmenis keisti žalingus gėrimo įpročius;

– motyvuoti priklausomus nuo alkoholio asmenis, jų šeimos narius kreiptis dėl psichoterapinio gydymo;

– teikti paramą sveikstantiems žmonėms, baigusiems gydymo nuo priklausomybių programą.

Priklausomybių konsultantas konsultacijų metu įvertina asmens ar jo šeimos narių pagalbos poreikį, sudaro paslaugų teikimo ir pagalbos planą. Paslaugos teikiamos laikantis konfidencialumo principo, grindžiamos abipuse pagarba, tarpusavio supratimu bei susitarimu.

Paslaugas teikia priklausomybių konsultantė Sigita Atienė. Dėl registracijos ir papildomos informacijos kviečiame kreiptis telefonu +370 676 65891 arba el. paštu [email protected].

Paslaugų gavėjų skaičius ribotas.