Šeima

Šiandienos besikeičiančioje visuomenėje šeimos institutui reikia ne tik socialinės paramos, bet ir švietimo, ugdymo, kad šeima iš tikrųjų būtų pirminis ir pats svarbiausias vaiko socializacijos institutas bei saugumo buveinė suaugusiems, o kartu visuomenės ir valstybės pagrindas. Šeima patiria daug iššūkių, ir šiandien vyraujanti bendroji kultūra, žiniasklaidos skleidžiama informacija dažnai formuoja neigiamas nuostatas šeimos vertybių atžvilgiu, tėvams nepadeda būti tinkamais ugdytojais. Todėl labai svarbus šeimos palaikymas, stiprinimas, suteikiant galimybes jos narių pozityviam bendravimui ir bendradarbiavimui. Tokiu būdu kuriamos sąlygas šeimai tapti vieta, kur žmonės gali padėti vienas kitam augti, visavertiškai gyventi. Todėl savo veikla siekiame prisidėti prie:

– šeimos instituto stiprinimo ir šeimos gerovės įtvirtinimo mūsų šalyje;

– tradicinių šeimos vertybių ir darnios šeimos puoselėjimo;

– palankesnės šeimos socialinės politikos kūrimo ir įgyvendino.

Pavyzdžiui, 2009 m. kartu su partneriais Nacionaline šeimų ir tėvų asociacija (NŠTA) buvo vykdytas projektas Su šeima po Lietuvą, remtas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Įgyvendinant šį projektą 2009 m. gegužės-birželio mėn. vyko parengiamieji darbai, o liepos – gruodžio mėn. vyko parodos „Mano šeima“ pristatymai – diskusijos Palangoje, Utenoje, Kaišiadoryse, Radviliškyje ir Vilniuje. Susitikimuose diskutavome apie šeimos paskirtį ir vertę keliant tokius klausimus kaip:

Kas yra šeima?

Kodėl šiandien verta tuoktis ir kurti šeimą?

Kas padeda stiprinti ir išsaugoti šeimą?

Siūlome žvilgtelėti į filmuotą medžiagą iš vieno iš projekto susitikimų:

Rekomenduojame paskaityti leidinį „Kodėl šeima?”, parengtą įgyvendinant 2008 m. projektą Šeimos vertybių ugdymas, stiprinimas ir palaikymas.