Kviečiame susipažinti su 2014 metų SOTAS veiklos ataskaita. Ataskaitoje galite susipažinti su mūsų nuveiktais darbais ir pasiektais rezultatais praėjusiais metais.

2014 metų veiklos ataskaita

Norime prisiminti ir pasidžiaugti, kaip smagiai ir kūrybiškai atšventėme žiemos šventes. Vaikai patys sukūrė kalėdinės šventės scenarijų, vaidinimą bei šokių pasirodymus! Tuo tarpu savanoriai ir darbuotojai parodė specialiai kurtą komišką filmuką vaikams. Tuomet atpūškavo Kalėdų senelis ir apdovanojo vaikus, o vaikai – suaugusius. Galiausiai ir maži, ir dideli šoko ir bendravo iki pat vėlaus vakaro.

Dėkojame visiems prisidėjusiems prie sukurtos šventinės ir kalėdinės nuotaikos!

Mus labai pradžiugino ir dovanos iš kopijavimo paslaugų centro „COPY PRO“ – AČIŪ už atspausdintus vaikų sukurtus atvirukus. Atvirukai iškeliavo ne tik į vaikų šeimas, bet ir aplankė mūsų rėmėjus visoje Lietuvoje.

Desktop

Praėjusį penktadienį ir šeštadienį, spalio 17-18 dienomis SOTAS dalyvavo Maisto Banko akcijoje! Maisto produktus rinkome Antakalnyje esančioje IKI parduotuvėje. Norime labai padėkoti visiems aukojusiems ir ypač didelį AČIŪ skiriame mums padėjusiems savanoriams! Paaukotus produktus skirsime šeimoms, kurios labiausiai jų stokoja bei naudosime juos vaikų dienos centre.

Untitled

VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai) kartu su partneriais, Kauno mieste veikiančiomis įstaigomis VšĮ Vaiko ir tėvų centru ,,Aš ir mes“ bei Vaikų gerovės centru ,,Pastogė“, gavo dotaciją bendrai teikto Erasmus+ Leonardo da Vinci projekto Nr. 2014-1-LT01-KA102-000240 ,,Saugi vaiko adaptacija vykstant pokyčiams: specialistų kvalifikacijos kėlimas“ įgyvendinimui. Projektinė veikla vykdoma nuo 2014 spalio 1 d. gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Projekto dotacijos suma yra 10.801,00 eurų.
Į vizitą priimančiojoje organizacijoje – Vokietijos vaikų dienos priežiūros asociacijoje (Bundesverband für Kindertagespflege) – vyks projekte dalyvaujančių visų trijų Lietuvos įstaigų: VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai), VšĮ Vaiko ir tėvų centro ,,Aš ir mes”, Vaikų gerovės centro ,,Pastogė” dalyviai (7 socialiniai darbuotojai ar psichologai) tikslu pakelti kvalifikaciją ir įgyti praktinių įgūdžių bei žinių apie vaiko apsipratimą/adaptaciją lopšelyje/darželyje ar kitoje naujoje vietoje. Po vizito bus sukurta mokymo medžiaga apie vaiko apsipratimo/adaptacijos modelį bei pravesti mokymai Vilniuje ir Kaune ikimokyklinio ugdymo įstaigų personalui.