Kaip matyti besąlygiškai vertingą ir unikalų asmenį vis iš naujo, kiekvieną dieną, besąlygiškai jį mylint, kad jis pagaliau patirtų jog yra dovana jums, dovana pasauliui? Kur rasti tą pirminį meilės šaltinį, neišsenkantį, iš kurio vis pasisemtum meilės savo artimui?
Kviečiame susipažinti su sausio mėnesio naujienlaiškiu “Apie globą ir įvaikinimą”, kuriame dalinamės I. E. Laumenskaitės tekstu “Vaikas – dovana globėjų šeimai” bei dar šiuo tuo.

Prašome Jūsų atsakyti į kelis klausimus užpildant trumpą apklausos anketą apie naujienlaiškį. Jūsų atsakymai mums labai svarbūs planuojant naujienlaiškių publikavimą ateityje. Anketos nuorodą galite rasti čia: goo.gl/EFPtMy

Visus naujienlaiškius galite rasti čia.

Naujienlaiškis

1994-1996 metais kuriant Pal. J. Matulaičio parapijos socialinį centrą, jo steigėjams ir darbuotojams talkinęs amerikietis taip suformulavo vieną iš esminių centro veiklos principų: „Pasaulyje yra pernelyg daug ką nuveikti, kad švaistytume energiją konkurencijai“. Šia filosofija remdamiesi grindėme ir iki šiol grindžiame savo veiklas. 

Pradėję įgyvendinti prevencines programas sunkumų patiriantiems vaikais, atradome, kad aktyviai šioje srityje dirba vietos policijos komisariatų darbuotojai. Susėdus su jais prie vieno stalo ir pradėjus bendrai koordinuoti darbą bei resursus (policija tuo metu turėjo autobusą, darbuotojų, o mes galėjome padėti maisto produktais ir savanoriais), tikslinei grupei sudarėme galimybę dalyvauti net keliose vasaros stovyklose. Greta to, įvykdėme ir dar keletą bendrų projektų, siekiant atskirties mažinimo.

Vėliau taip pat atpažinome, kad šios tikslinės grupės tėvams seniūnijose padeda savivaldybės darbuotojai. Mąstydami apie šeimą, kaip sistemą, savivaldybėje inicijavome darbo grupę ir kartu bandėme atpažinti, koks darbas su socialinę atskirtį patiriančia šeima būtų kokybiškiausias. Diskutuojant ir bendrai ieškant atsakymų, augo tarpusavio pasitikėjimas ir griuvo mitai, klaidingi įsivaizdavimai. Bendro darbo rezultatas – tai, kad 2016 metais Vilniaus miesto savivaldybė pirmoji Lietuvoje kelioms miesto nevyriausybinėms organizacijoms perdavė atsakomybę lydėti socialinius iššūkius patiriančias šeimas. Parama tikslinės grupės vaikams ir tėvams dėl to tapo įvairiapusiškesnė, buvo praplėstas teikiamų paslaugų spektras. Veikimą nuspręsta labiau orientuoti į bendradarbiavimą, mažiau trikdant į šeimų gyvenimų autonomiją.

Tuo pat metu rūpinomės ir suaugusių proto negalią turinčių asmenų dienos socialinės priežiūros/globos gerinimu. Mums pasirodė neteisinga, kad Vilniaus miesto gyventojo, lankančio savivaldybės įsteigtą dienos užimtumo centrą, priežiūra/globa yra finansuojama iš mokesčių mokėtojų lėšų, tačiau tam pačiam asmeniui pasirinkus lankyti analogiškas paslaugas teikiančią NVO, ši paslauga nėra finansuojama. Todėl suderinę veiksmus su dar keturiomis panašias paslaugas teikiančiomis NVO Vilniuje, inicijavome susitikimą su sprendimų priėmėjais. Tai buvo puiki proga išgirsti vieni kitų lūkesčius, poreikius, aptarti galimybes. Rezultatas – nuo 2017 metų pradėtas dienos socialinės globos paslaugų suaugusiems asmenims, turintiems proto negalią, pirkimas iš NVO.

Mūsų sukaupta patirtis yra puikus įrodymas, kad bendradarbiaudami su kitomis panašių tikslų siekiančiomis organizacijomis ir pasitelkdami turimus resursus bendriems tikslams, galime padėti didesnei daliai tikslinės grupės žmonių ir teikti kokybiškesnes paslaugas.

Krikščioniškų socialinių iniciatyvų forumo nariais yra VšĮ „Pal. J. Matulaičio socialinis centras“, VšĮ „DUKU“, Vilniaus arkivyskupijos Caritas, VšĮ „Lobių dirbtuvės“, VšĮ „Socialinis veiksmas“, VšĮ „Vilniaus Visų Šventųjų parapijos laikinos globos namai“, VšĮ „Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras“, VšĮ „SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai)“, Labdaros ir paramos fondas „VA Caritas socialiniai projektai“, VšĮ „Visų Šventųjų šeimos paramos centras“.

Krikščioniškų socialinių iniciatyvų forumo veiklą 2017 metais pagal „Nevyriausybinių skėtinių organizacijų skatinimo“projektą remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-12-29-seima-kaip-sistema-sekmingi-tarpinstitucinio-bendradarbiavimo-pavyzdziai/167572

VšĮ „SOTAS“ – organizacija, vedanti įvadinius mokymus būsimiems įtėviams ir globėjams/rūpintojams, tęstinius mokymus, savipagalbos grupes esamiems globėjams/rūpintojams ir įvaikintojams, teikianti konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo paslaugas bei atliekanti globos/įvaikinimo viešinimą.

Įvairių susitikimų su globėjais metu sužinome apie globėjams iškylančias problemas, drauge ima rastis pasiūlymai teisinei sistemai gerinti, kad vaiko globa šeimoje būtų sklandesnė. Globėjai ne kartą dalinosi neigiama patirtimi, kai atstovaudami globojamą vaiką visada su savimi turi turėti kelių puslapių teismo nutartį, kaip įrodymą, kad yra vaiko globėjai. Jie dažniausiai yra globojamo vaiko artimi giminaičiai, tačiau vis vien nuolat privalo rodyti dokumentą, kuriame aprašyta skaudi vaiko biologinės šeimos istorija, iki jam patenkant į globą. Tokiu būdu kyla nesaugumo jausmas dėl prarandamo privatumo, asmens orumo pažeminimo. Be to informacijos apie vaiko istoriją atskleidimas neatitinka globojamo vaiko interesų. Vienos globėjų teigimu, dokumento originalas baigia susitrinti, o kopija, net ir notaro patvirtinta – netinka. Pavyzdžiui, nuvykus į ligoninę, prašoma originalo. Visur nešiojami originalūs dokumentai baigia nusidėvėti, tačiau laminuoti jų taip pat negalima.

Pasidomėję kitų savivaldybių praktika, sužinojome, kad savivaldybėse nėra numatyta teikti pažymas globėjams, nebent išimties tvarka, atskirais atvejais išduodamos vienkartinės pažymos. 2016 m. apie susidariusią situaciją informavome Valstybės vaiko teisių apsaugos ir  įvaikinimo tarnybą prie SADM (toliau Tarnyba), Lietuvos Respublikos Prezidentę ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių. Susitikimų metu su Tarnybos, Vilniaus m. savivaldybės VTAS specialistais buvo aptarta ši situacija, kuri institucinės globos pertvarkos kontekste iškilo kaip bereikalingas sunkumas esamiems globėjams, bet ir vienas iš neigiamų veiksnių trukdantis apsispręsti potencialiems globėjams.  Tarnybos specialistai mus patikino, kad ketina parengti tokios pažymos formą, o 2017 m. pradžioje sužinojome džiugią naujieną, kad LR Socialinės apsaugos  ir darbo ministro įsakymu 2017 m. vasario 6 d. Nr. A1-71 dėl vaiko globėjo (rūpintojo) atstovavimo teisę patvirtinančios pažymos formos patvirtinimo, buvo patvirtinta 1 psl. pažymos forma, teikiama Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių. Šis pavyzdys rodo, jog organizacijos ir pavieniai žmonės nebūtinai turi priimti kaip duotybę esamą tvarką, kuri nebetarnauja žmonių gerovei, bet gali kelti klausimus ir siūlyti institucijoms, ką ir kaip reiktų keisti – ir sprendimų priėmėjai atsižvelgia.

Krikščioniškų socialinių iniciatyvų forumo nariais yra VšĮ „Pal. J. Matulaičio socialinis centras“, VšĮ „DUKU“, Vilniaus arkivyskupijos Caritas, VšĮ „Lobių dirbtuvės“, VšĮ „Socialinis veiksmas“, VšĮ „Vilniaus Visų Šventųjų parapijos laikinos globos namai“, VšĮ „Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras“, VšĮ „SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai)“, Labdaros ir paramos fondas „VA Caritas socialiniai projektai“, VšĮ „Visų Šventųjų šeimos paramos centras“.

Krikščioniškų socialinių iniciatyvų forumo veiklą 2017 metais pagal „Nevyriausybinių skėtinių organizacijų skatinimo“ projektą remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-12-31-globeju-pazymos-pakeitimai-institucines-globos-pertvarkos-dalis/167590

Mielieji, dėkojame Jums už bendradarbiavimą ir buvimą kartu 2017 metais ir linkime džiugių Šventų Kalėdų ir kupinų meilės bei gerumo Naujųjų metų!

Sveikinimas