Nemokamos paslaugos Vilniaus miesto gyventojams

Vilniaus mieste nuo 2017 metų rugsėjo mėnesio įgyvendinamas projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“.

Projekto tikslas – organizuoti ir kompleksiškai teikti paslaugas Vilniaus mieste gyvenančioms šeimoms, siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove, taip užtikrinant pozityvią šeimos raidą bei prisidedant prie šeimos gyvenimo kokybės gerinimo.

Vilniaus miesto savivaldybė kartu su SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai) ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis projekto metu Vilniaus miesto gyventojams teikia nemokamas kompleksines paslaugas.

SOTAS TEIKIAMOS NEMOKAMOS PASLAUGOS:

 • Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo mokymai (kita grupė 2019 m. IV ketv.)
 • Saugaus prieraišumo mokymai (kita grupė 2019 m. IV ketv.)
 • Individualios psichologo konsultacijos
 • Individualios socialinio darbuotojo konsultacijos
 • Šeimos konsultacijos
 • Individualios psichologo konsultacijos paaugliams
 • Grupinės konsultacijos
 • Grupinės konsultacijos paaugliams
 • Paramos grupės šeimoms
 • Šeimų stovyklos
 • Paskaitos aktualiomis temomis
 • Vaikų priežiūros paslauga (vaiko priežiūros paslauga teikiama pagal poreikį, kai tėvaidalyvauja projekto veiklose ir paslaugų gavimo metu jiems reikalinga vaiko priežiūra. Paslauga teikiama šio amžiaus vaikams – nuo 3 metų iki kol vaikas pradės lankyti bendrojo ugdymo įstaigą).

Dėl paslaugų kviečiame kreiptis Vilniaus mieste gyvenančias šeimas (asmenis), kasdieniame gyvenime susiduriančias su įvairiais iššūkiais ir sunkumais (pvz., vaikų auginimo ar auklėjimo sunkumai, tarpusavio santykių problemos, netekties patyrimas, skyrybos, kiti sunkumai).

Paslaugos teikiamos iš anksto užsiregistravus. Registracija konsultacijoms ir į mokymus:

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu” įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1- ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.

Es

 

Mokamos paslaugos

 • Vaikams:

Vaiko psichologinės būklės įvertinimas, konsultavimas dėl elgesio, emocinių ar mokymosi motyvacijos sunkumų.

 • Tėvams, įtėviams, globėjams:

Konsultavimas dėl vaiko elgesio, emocinių ar mokymosi motyvacijos sunkumų.

 • Sutuoktiniams, poroms:

Pagalba įveikiant krizes, gilinant tarpusavio santykius.

 

Įkainiai

– Vaiko, tėvų, įtėvių, globėjų konsultavimas – 30 Eur/val. (konsultacija vedama vieno specialisto).

– Sutuoktinių, porų konsultavimas – 60 Eur/val. (konsultaciją vienu metu veda du specialistai).