1. Prisijunkite prie Elektroninio deklaravimo sistemos adresu http://deklaravimas.vmi.lt

2. Pasirinkite, per kurią išorinę sistemą norėsite prisijungti (pvz., Luminor Bank AB, Swedbank, SEB bankas ir kt.), prisijunkite ir pasirinkite VMI deklaravimas/el. paslaugos.

3. Kai prisijungsite prie Elektroninio deklaravimo sistemos, skiltyje „Deklaravimas“ pasirinkite „Pildyti formą“. Prašymą skirti paramą rasite „Dažniausiai pildomų formų“ sąraše

4. Pasirinkite formą FR0512 v.5 ir paspauskite forma elektroniniam pildymui.

5. Kai paspausite ikoną, atsidarys pirmasis paramos vedlio langas.

  • Jei parama už 2022 m. mokestinį laikotarpį nebuvo paskirta pagal ankstesnį prašymą, spauskite „Pradėti“. Toliau žiūrėkite 6 punktą.
  • Jei paramą už 2022 m. jau skyrėte pagal ankstesniais metais pateiktą prašymą, lange matysite duomenis apie Jūsų skirtą paramą. Paspaudę „Tęsti“ galėsite koreguoti ar pateikti naujus duomenis. Toliau žiūrėkite 7 punktą.

6. Atsidariusiame gavėjo paieškos lange įrašykite SOTAS pavadinimą arba identifikacinį numerį (195746022) ir spauskite „Tęsti“. Kitame lange užpildykite būtiną prašymo informaciją: kokią dalį mokesčio ir iki kokio mokestinio laikotarpio skiriate. Taip pat galite nurodyti ir mokesčio dalies paskirtį. Suvedę duomenis spauskite „Išsaugoti“.

7. Prašymo tvarkymo lange galite koreguoti jau pateiktus duomenis arba pridėti daugiau paramos gavėjų (spausti „Pridėti naują įrašą“ ir toliau atlikti veiksmus, kurie aprašyti 6 punkte). Baigus redagavimą, peržiūrėkite, ar duomenys teisingi ir spauskite „Taip, teisingi“.

8. Patvirtinę duomenų teisingumą, atsidariusiame lange spauskite „Formuoti prašymą“.
9. Suformavus prašymą, jame matysite pasirinktus paramos gavėjus ir jiems skirtą pajamų mokesčio dalį. Norėdami pateikti prašymą, spauskite „Pateikti“. 

Ačiū už skirtą laiką!