VšĮ „SOTAS“ – organizacija, vedanti įvadinius mokymus būsimiems įtėviams ir globėjams/rūpintojams, tęstinius mokymus, savipagalbos grupes esamiems globėjams/rūpintojams ir įvaikintojams, teikianti konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo paslaugas bei atliekanti globos/įvaikinimo viešinimą.

Įvairių susitikimų su globėjais metu sužinome apie globėjams iškylančias problemas, drauge ima rastis pasiūlymai teisinei sistemai gerinti, kad vaiko globa šeimoje būtų sklandesnė. Globėjai ne kartą dalinosi neigiama patirtimi, kai atstovaudami globojamą vaiką visada su savimi turi turėti kelių puslapių teismo nutartį, kaip įrodymą, kad yra vaiko globėjai. Jie dažniausiai yra globojamo vaiko artimi giminaičiai, tačiau vis vien nuolat privalo rodyti dokumentą, kuriame aprašyta skaudi vaiko biologinės šeimos istorija, iki jam patenkant į globą. Tokiu būdu kyla nesaugumo jausmas dėl prarandamo privatumo, asmens orumo pažeminimo. Be to informacijos apie vaiko istoriją atskleidimas neatitinka globojamo vaiko interesų. Vienos globėjų teigimu, dokumento originalas baigia susitrinti, o kopija, net ir notaro patvirtinta – netinka. Pavyzdžiui, nuvykus į ligoninę, prašoma originalo. Visur nešiojami originalūs dokumentai baigia nusidėvėti, tačiau laminuoti jų taip pat negalima.

Pasidomėję kitų savivaldybių praktika, sužinojome, kad savivaldybėse nėra numatyta teikti pažymas globėjams, nebent išimties tvarka, atskirais atvejais išduodamos vienkartinės pažymos. 2016 m. apie susidariusią situaciją informavome Valstybės vaiko teisių apsaugos ir  įvaikinimo tarnybą prie SADM (toliau Tarnyba), Lietuvos Respublikos Prezidentę ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių. Susitikimų metu su Tarnybos, Vilniaus m. savivaldybės VTAS specialistais buvo aptarta ši situacija, kuri institucinės globos pertvarkos kontekste iškilo kaip bereikalingas sunkumas esamiems globėjams, bet ir vienas iš neigiamų veiksnių trukdantis apsispręsti potencialiems globėjams.  Tarnybos specialistai mus patikino, kad ketina parengti tokios pažymos formą, o 2017 m. pradžioje sužinojome džiugią naujieną, kad LR Socialinės apsaugos  ir darbo ministro įsakymu 2017 m. vasario 6 d. Nr. A1-71 dėl vaiko globėjo (rūpintojo) atstovavimo teisę patvirtinančios pažymos formos patvirtinimo, buvo patvirtinta 1 psl. pažymos forma, teikiama Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių. Šis pavyzdys rodo, jog organizacijos ir pavieniai žmonės nebūtinai turi priimti kaip duotybę esamą tvarką, kuri nebetarnauja žmonių gerovei, bet gali kelti klausimus ir siūlyti institucijoms, ką ir kaip reiktų keisti – ir sprendimų priėmėjai atsižvelgia.

Krikščioniškų socialinių iniciatyvų forumo nariais yra VšĮ „Pal. J. Matulaičio socialinis centras“, VšĮ „DUKU“, Vilniaus arkivyskupijos Caritas, VšĮ „Lobių dirbtuvės“, VšĮ „Socialinis veiksmas“, VšĮ „Vilniaus Visų Šventųjų parapijos laikinos globos namai“, VšĮ „Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras“, VšĮ „SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai)“, Labdaros ir paramos fondas „VA Caritas socialiniai projektai“, VšĮ „Visų Šventųjų šeimos paramos centras“.

Krikščioniškų socialinių iniciatyvų forumo veiklą 2017 metais pagal „Nevyriausybinių skėtinių organizacijų skatinimo“ projektą remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-12-31-globeju-pazymos-pakeitimai-institucines-globos-pertvarkos-dalis/167590