VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai) kartu su partneriais, Kauno mieste veikiančiomis įstaigomis VšĮ Vaiko ir tėvų centru ,,Aš ir mes“ bei Vaikų gerovės centru ,,Pastogė“, gavo dotaciją bendrai teikto Erasmus+ Leonardo da Vinci projekto Nr. 2014-1-LT01-KA102-000240 ,,Saugi vaiko adaptacija vykstant pokyčiams: specialistų kvalifikacijos kėlimas“ įgyvendinimui. Projektinė veikla vykdoma nuo 2014 spalio 1 d. gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Projekto dotacijos suma yra 10.801,00 eurų.
Į vizitą priimančiojoje organizacijoje – Vokietijos vaikų dienos priežiūros asociacijoje (Bundesverband für Kindertagespflege) – vyks projekte dalyvaujančių visų trijų Lietuvos įstaigų: VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai), VšĮ Vaiko ir tėvų centro ,,Aš ir mes”, Vaikų gerovės centro ,,Pastogė” dalyviai (7 socialiniai darbuotojai ar psichologai) tikslu pakelti kvalifikaciją ir įgyti praktinių įgūdžių bei žinių apie vaiko apsipratimą/adaptaciją lopšelyje/darželyje ar kitoje naujoje vietoje. Po vizito bus sukurta mokymo medžiaga apie vaiko apsipratimo/adaptacijos modelį bei pravesti mokymai Vilniuje ir Kaune ikimokyklinio ugdymo įstaigų personalui.