VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai) dalyvauja Vaikų gerovės centro ,,Pastogė“ Leonardo da Vinci mobilumo programos projekte Nr. LLP-LdV-PLM-2012-LT-0747 ,,Socialinių paslaugų vaikams kokybės gerinimas perimant užsienio šalių patirtį“. Projektinė veikla vykdoma nuo 2012 m. birželio 1 d., gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Projekto dotacijos suma yra 20 693 eurų.

Projekte dalyvauja 2 siunčiančiosios Lietuvos organizacijos – Vaikų gerovės centras ,,Pastogė“ ir VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai) – bei 4 priimančiosios organizacijos užsienyje – Associazione Famiglie per L′accoglienza (Italijoje), Vorarlberger Kinderdorf (Austrijoje) ir Simpson House bei Children 1st (Jungtinėje Karalystėje (Škotijoje). Į 3 planuojamas stažuotes vyks 11 abiejų siunčiančiųjų organizacijų dalyvių.

Projektas svarbus dalyviams patirties ir profesinių žinių įgijimu, siekiant pagerinti socialinių paslaugų vaikams teikimą (dirbant individualiai su vaiku ir jo šeima, konsultuojant globėjus/įtėvius, organizuojant vaikų užimtumą, vedant terapines grupes, institucinėje globoje užtikrinant aplinką, kuo artimesnę šeimyninei, vykdant sistemingą savanorių paiešką, mokymus, paramą ir motyvavimą, įtraukiant savanorius į pagalbą globoje esantiems vaikams, vaikui sugrįžus iš laikinosios globos pas tėvus, savanoriams, kurie teikia pagalbą ir jo šeimai), dalyvių asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui (pakeliant kvalifikaciją, pasidalinant savo patirtimi, gautą patirtį perduodant kitiems specialistams, tobulinant anglų ir vokiečių kalbinius įgūdžius).

Po stažuočių Austrijoje, Italijoje ir Škotijoje tikimasi šių rezultatų:

1) pakelta 11 dalyvių kvalifikacija (bus išduoti kvalifikaciją patvirtinantys Europass pažymėjimai);

2) parengtos metodinės rekomendacijos socialinių paslaugų vaikams kokybės gerinimui, apibendrinančios įgytą patirtį (teikdami socialines paslaugas jas naudos siunčiančiųjų partnerių organizacijų darbuotojai bei jos bus platinamos kitų Lietuvos socialinių įstaigų darbuotojams);

3) gauta patirtis bus panaudota dirbant su vaikais individualiai, konsultuojant jų tėvus/globėjus/įtėvius, vedant terapines grupes (pvz. ,,Pastogėje“ bus vedamos maisto ruošimo grupės, VšĮ SOTAS Vaikų dienos centre – grupė vaikams, kurių tėvai svaiginasi, meno terapijos grupė), plėtojant savanorišką veiklą, priartinant institucinėje globoje esančio vaiko aplinką prie labiau šeimyninės aplinkos;

4) palaikomas tolimesnis sėkmingas bendradarbiavimas tarp projekto partnerių, užmegzti nauji kontaktai užsienio šalyse;

5) pagerinti užsienio kalbų įgūdžiai.

Pasibaigus projektui VšĮ SOTAS dalinsis įgyta patirtimi kasmetinėse atestuotų socialinių darbuotojų, teikiančių paslaugas įtėviams ir globėjams visoje Lietuvoje, konferencijose bei kvalifikacijos kėlimo renginiuose, Vaikų gerovės centras ,,Pastogė“ – Metodinio centro veikloje.