Įpusėjo projekto „Šeimų apskritas stalas” paskutinio ciklo susitikimai: jau įvyko ketvirtasis susitikimas Marijampolėje, o artimiausias laukia lapkričio 24d. (ketvirtadienį), 18h, Vėriškių bendruomenės namuose (Radviliškio raj., Vėriškių km.).

 

Per paskutinio ciklo susitikimus kai kuriose bendruomenėse aptarti klausimai ir/ar iškilusios problemos bus pristatytos vietos savivaldos ir/arba verslo atstovams tikintis jų paramos, pagalbos, informacijos ir/arba tolesnio bendradarbiavimo.

 

Projektas „Šeimų apskritas stalas”, kurio metu Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos nariai važinėjo po Lietuvos regionus, prasidėjo 2010 m. ir jau pasiekė gražių rezultatų. Dalyviai iš penkių miestų ne tik sužinojo daug praktinės informacijos, susipažino tarpusavyje, bet ir užmezgė ryšius su vietinės savivaldos atstovais. Tai tapo pagrindu tolimesniam bendradarbiavimui ir aktualių problemų sprendimui. „Šeimų apskrito stalo” tikslas yra pagalba šeimoms per pokalbį, konsultaciją, tarpininkavimą ir svarbiausia – bendrą darbą.

Kiekvienoje iš numatytų vietovių (Vėriškiuose, Panevėžyje, Marijampolėje ir Širvintose) su šeimų bendruomenėmis susitiksime po keturis kartus:

1)      Pirmas susitikimas (birželio mėn.)

Pastaruoju metu daug kalbama apie šeimos svarbą valstybėje, apie šeimos poreikius ir pagalbą jai, tačiau retai kada paklausiama pačių šeimų, kokios konkrečios pagalbos jos norėtų arba su kokiais sunkumais jos susiduria. Todėl pirmojo susitikimo metu turėsite galimybę išsakyti savo nuomonę Jums rūpimais klausimais ir kartu ieškosime atsakymų į juos.

Birželio 8 d. (trečiadienį) 18 val. Vėriškių bendruomenės namuose, Radviliškio raj., Vėriškių km.

Birželio 15 d. (trečiadienį) 18 val. Panevėžio vyskupijos Šeimos centre, Marijonų g. 24

Birželio 22 d. (trečiadienį) 18 val. Marijampolėje, Vytauto g. 25

Birželio 27 d. (pirmadienį) 17 val. Širvintų kultūros centre, Igno Šeiniaus g. 4

2)      Antras susitikimas (liepos mėn.)

Skirtas stiprinti ir palaikyti šeimą, aptarti sutuoktinių tarpusavio santykių stiprybes, problemas, šeimos vertę asmeniui bei gyvenimo šeimoje prasmės klausimus. Antrųjų susitikimų metu bus rodomas trumpas dokumentinis filmas, kuriame išvysite tris lietuvių sutuoktinių poras kalbančias apie tai, kas joms yra šeima, kodėl susituokė ir kaip sprendžia šeimoje iškilusius sunkumus. Po filmo peržiūros vyks jo paskatinta diskusija, paremta asmenine patirtimi ir klausimais, vedama patyrusių specialistų – psichologo Andriaus ir socialinės darbuotojos Nijolės.

Liepos 13 d. (trečiadienį) 18 val. Panevėžio vyskupijos Šeimos centre, Marijonų g. 24

Liepos 20 d. (trečiadienį) 18 val. Vėriškių bendruomenės namuose, Radviliškio raj., Vėriškių km.

Liepos 25 d. (pirmadienį) 18 val. Marijampolėje, Vytauto g. 25

Liepos 27 d. (trečiadienį) 17.30 val. Širvintų kultūros centre, Igno Šeiniaus g. 4

3)      Trečias susitikimas (rugsėjo-spalio mėn.)

Keleto iš pirmojo susitikimo metu iškeltų klausimų detalizavimas, konkrečių sprendimų numatymas.

Rugsėjo 26 d. (pirmadienį) Marijampolėje, Vytauto g. 25

Spalio 3 d. (pirmadienį) Panevėžio vyskupijos Šeimos centre, Marijonų g. 24

Spalio 12 d. (trečiadienį) Širvintų kultūros centre, Igno Šeiniaus g. 4

Spalio 25 d. (antradienis) Vėriškių bendruomenės namuose, Radviliškio raj., Vėriškių km.

4)      Ketvirtas susitikimas (lapkričio mėn.)

Aptartų klausimų pristatymas savivaldybės ir/arba verslo atstovams tikintis jų paramos, pagalbos, informacijos ir/arba tolesnio bendradarbiavimo.

Susitikimus ves:

Mažvydas Alekna – ISM vadybos magistro laipsnį įgijęs verslininkas, sužadėtinių rengimo santuokai grupės vadovas, Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos tarybos narys.

Dr. Rūta Butkevičienė – Sveikatos mokslų universiteto dėstytoja, yra vedusi įvairias tėvų savitarpio pagalbos grupes, orientuotas į įvairaus pobūdžio problemų šeimoje sprendimą, vykdo individualias, komandų ir grupių supervizijas.

Nijolė Giknienė – VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai) socialinė darbuotoja. Veda tėvystės įgūdžių, savigalbos grupes, rengia įtėvius ir globėjus pagal įtėvių ir globėjų rengimo programą PRIDE, turi tiesioginio darbo su probleminėmis šeimomis patirtį, veda mokymus socialiniams darbuotojams, dirbantiems su šeimomis, konsultuoja tėvus vaikų auklėjimo ir problemų mokykloje klausimais, vadovauja socialiniams projektams.

Andrius Atas – vaikų psichologas, VšĮ SOTAS veda mokymus įtėviams ir globėjams, tėvystės įgūdžių, savigalbos grupes, konsultuoja dėl vaikų elgesio, emocinių ir mokymosi motyvacijos problemų, yra Famiglie per l’Accoglienza (Priimančių šeimų) asociacijos narys kandidatas.

Projektą vykdo Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija ir VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai).

Daugiau informacijos tel. 8-673 77345 (projekto vad. Edita Balsytė) bei sekite naujienas internetiniuose puslapiuose www.nsta.lt ir www.sotas.org.

Projektas finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Kviečiame ateiti, taip pat pakviesti ir savo draugus, kaimynus ir pažįstamus – tiek tuos, kurie jau turi šeimas, tiek dar tik ketinančius jas kurti. Susitikimas bus tikrai įdomus daugeliui, juk kalbėsimės apie mums vieną svarbiausių vertybių!