Kas yra šeimos mediacija?

Šeimos mediacija yra taikus ginčų sprendimas, kurio forma ir turinys yra orientuoti į žmonių poreikius dėl ginčo išsprendimo, todėl pats procesas yra patogus, lankstus, saugus, mažai formalizuotas, jame sprendimus savarankiškai priima pačios ginčo šalys, padedant trečiam neutraliam asmeniui (mediatoriui).

Pagrindinis mediacijos tikslas – padėti šalims atstatyti sutrikusią arba visai nebevykstančią komunikaciją, išnagrinėti santykių šeimoje probleminius aspektus ir suteikti šalims įrankius pasiekti susitarimą, pagerinti santykių kokybę. Taip pat mediacija gali būti taikoma kaip terapinio pobūdžio procesas, kuomet nėra poreikio spręsti įsisenėjusių ar sudėtingų problemų santykiuose.

Dažniausiai pasitaikantys šeimos ginčai:

 • konfliktiniai šeimos narių tarpusavio santykiai;
 • santuokos nutraukimo klausimai;
 • finansiniai ir turto dalybų klausimai;
 • paveldėjimo klausimai;
 • vaikai: ginčai dėl vaiko kilmės nustatymo; jo gyvenamosios vietos; kartu negyvenančio tėvo/motinos dalyvavimo vaiko auklėjime, ugdyme; bendravimo, išlaikymo dydžio ir mokėjimo tvarkos nustatymo; dėl leidimo išvykti gyventi į kitą valstybę; dėl neteisėto vaiko išvežimo;
 • ginčai dėl kitų artimųjų bendravimo, matymosi su vaiku;
 • tėvų – vaikų (nepilnamečių ir pilnamečių) tarpusavio ginčai;
 • giminaičių ginčai ir kt.

Kuo man gali būti naudinga šeimos mediacija?

VšĮ SOTAS organizuojama mediacija gali būti naudinga dėl šių aspektų:

 • Santykiai tarp šalių tęsis ateityje ir šalys siekia, kad jie būtų draugiški, grindžiami bendradarbiavimu, partneryste ir abipuse pagarba. Po mediacijos proceso santykių kokybė reikšmingai padidės.
 • Šalys turi surasti ginčo sprendimą ypač greitai ir minimaliomis išlaidomis (tik iš mediacijos galima tikėtis, kad ji įvyks „čia pat ir dabar“, skirtingai nuo teismo proceso, kuris vyks pagal įstatyme nustatytas procedūras), mediacija dažnai įvyksta per 3-4 dienas nuo jos pradžios, kas, palyginti su teismo procesu, yra operatyvu.
 • Kuo trumpesnis ginčo sprendimo procesas, tuo mažiau išlaidų jam reikia, mediacijos procesas – nemokamas!
 • Formalus ginčo išsprendimas teisme nepanaikins tikrųjų ginčo priežasčių ir negarantuos šalių tikrųjų interesų patenkinimo (neretai po teismo sprendimo paskelbimo kuri nors iš šalių lieka nepatenkinta, todėl seka jo skundimo veiksmai).
 • Mediacija organizuojama privačioje erdvėje, procesas neformalizuojamas, vyksta be valstybės galią akcentuojančių atributų, bendravimo forma – dialogas, todėl natūralu, kad tokia aplinka mažina stresą, būdingą šalims sprendžiant tarpusavio ginčus.
 • Kontrolė. Tam, kad ginčo išsprendimas netaptų neprognozuojamas arba atvirkščiai – standartinis, kuomet situacija reikalauja kūrybiško priėjimo, šalys gali ginčo išsprendimo kontrolę išlaikyti savo rankose ir patys pasirinkti jų akimis teisingiausią ir tinkamiausią konkrečiomis aplinkybėmis ginčo išsprendimo variantą.
 • Privatumas. Kadangi mediacija yra neviešas ir konfidencialus procesas, jis yra palankus tiems, kurie nori išsaugoti ne tik iškilusio ginčo detales, bet galimai ir patį ginčo kilimo faktą, paslaptyje (teisme tokį ginčo sprendimo „privatumą“ išsaugoti neįmanoma).
 • Mediacija veikia. Išsivysčiusiose mediacijos sistemose apie 80 proc. mediacijai perduodamų atvejų yra baigiama susitarimais. Taigi, egzistuoja didelė tikimybė, kad ginčą pavyks išspręsti mediacijos būdu.
 • Patogumas. Mediacija gali vykti abiem ginčo šalims patogioje vietoje ir patogiu laiku (ne tik darbo laiku, bet ir po darbo bei savaitgaliais).

Registracija šeimos mediacijos paslaugoms telefonu 8 5 2121453 arba el. paštu: [email protected].