Norime pasidžiaugti, kad dalyvavome Nevyriausybinių organizacijų fondo 2023 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurse ir mūsų projektui „VšĮ SOTAS institucinių gebėjimų stiprinimas“ buvo skirtas finansavimas.

Projekto tikslas – stiprinti VšĮ SOTAS organizacijos institucinius gebėjimus, tobulinant darbuotojų profesinę kompetenciją ir įgūdžius bei didinant socialinių paslaugų teikimo efektyvumą.

Projektas skirtas VšĮ SOTAS organizacijos ir jos darbuotojų gebėjimų ir kompetencijų stiprinimui bei teikiamų socialinių paslaugų kokybės gerinimui ir plėtrai. Projekto įgyvendinimas ir jame numatytos veiklos tiesiogiai įtrauks VšĮ SOTAS organizacijos darbuotojus, netiesiogiai projekto naudą pajus virš 1000 paslaugų gavėjų, kuriems organizacija teikia socialines paslaugas. Sustiprėjusi organizacija didins NVO sektoriaus patikimumą, prestižą, formuos profesionalų įvaizdį.

Projekto metu:

  • Bus suorganizuoti ir įgyvendinti 3 darbuotojų kvalifikacijos (kompetencijų stiprinimo) kėlimo mokymai;
  • Darbuotojai gaus supervizijos paslaugas;
  • Bus suorganizuoti 1 strateginio planavimo mokymai;
  • Bus atnaujinta (patobulinta) organizacijos strategija;
  • Bus parengtas globos centro paslaugų poveikio matavimo įrankis;
  • Bus atliktas organizacijos 2022 m. finansinių ataskaitų auditas.

Projektui įgyvendinti skirta 20 tūkst. Eur. Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.