Kviečiame prisijungti prie organizacijos SOTAS ir pradėti dirbti budinčiu globotoju.

Budintis globotojas – tai laikinas vaiko globėjas, kuris savo šeimoje ne ilgiau nei metus globoja nuo 1 iki 3 vaikų ir užtikrina jų fizinį bei emocinį saugumą, ugdymąsi, auklėjimą, pasirūpina vaiko poreikiais ir kasdiene priežiūra. Budinčiam globotojui yra skiriamas darbo užmokestis ir pinigai vaiko poreikiams, kurių dydis priklauso nuo globojamų vaikų skaičiaus ir amžiaus. Be darbo užmokesčio budinčiam globotojui siūlome nuolatinį specialistų palydėjimą ir pagalbą. Pažymime, kad tai gali būti Jūsų papildomas darbas.

Budintis globotojas prižiūri ir globoja vaiką vadovaudamasis SOTAS Globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartimi. Budintis globotojas veiklą vykdo pagal individualios veiklos pažymėjimą. Globos centras yra teisinis vaiko atstovas, tačiau gali suteikti įgaliojimus budinčiam globotojui atstovauti vaiką (-us) sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, švietimo ar kitose įstaigose, institucijose, organizacijose.

Kaip tapti budinčiu globotoju?

  1. Susitinkate su SOTAS globos centro darbuotoju ir pateikiate prašymą bei reikiamus dokumentus tapti budinčiu globotoju.
  2. Dalyvaujate Globėjų rengimo mokymuose.
  3. Parengiama išvada dėl jūsų tinkamumo dirbti budinčiu globotoju ir apibrėžiama, kokio amžiaus, lyties ir kokios sveikatos vaiką jūs galite globoti.
  4. Gavus teigiamą išvadą, sudaroma tarpusavio bendradarbiavimo sutartis su SOTO Globos centru. Pradėsite globoti tuomet, kai tik atsiras vaikas, kuriam bus reikalinga laikinoji globa.

Budintiems globotojams teikiama nemokama pagalba ir paslaugos:

  • Atokvėpis (atostogos) – iki 30 dienų per metus;
  • Nuolatinės specialistų konsultacijos ir palaikymas;
  • Kompetencijos tobulinimas;
  • Pagalba palaikant ryšį su vaiko biologine šeima.

Budinčių globotojų gaunamas atlygis:

Dėl išsamesnės informacijos kviečiame kreiptis į mūsų organizaciją telefonu 868576331 arba el. p. [email protected]. Taip pat galite užpildyti šią formą ir mes susisieksime su Jumis.

atlygis2019