Kviečiame tėvus (globėjus), planuojančius ar turinčius 0 – 3 metų amžiaus vaikų, į nemokamus Saugaus prieraišumo mokymus.

Mokymų tikslas – suteikti žinių ir patirčių, kurios stiprins tėvų (globėjų) gebėjimą kurti saugų prieraišumą su vaiku. Drauge ieškosime atsakymų, kaip tapti „saugiu uostu“ – atpažinti ir jautriai atliepti į esminius vaiko poreikius ir leisti jam saugiai tyrinėjant save, kitus žmones ir pasaulį užaugti savarankiška ir laiminga asmenybe.

Pagrindinės mokymų temos:

  • Ankstyvieji tarpasmeniniai santykiai ir vaiko raida;
  • Pagrindiniai prieraišumo teorijos principai, prieraišumo formavimasis ir tipai;
  • Tėvų asmeninių patirčių įtaka kuriant prieraišumą su savo vaiku;
  • Saugaus prieraišumo kūrimo ypatumai.

Mokymų pradžia – 2019 m. kovo 12 d. (antradienis), 18 val.

Mokymai vyks 1 kartą per savaitę, visa programos trukmė – 8 užsiėmimai. Užsiėmimo trukmė 2 val. Svarbu dalyvauti visoje programoje, po 2 pirmų užsiėmimų nauji dalyviai nebus priimami.

Mokymų metodai: paskaita, vaizdinės medžiagos analizė, grupinės ir individualios užduotys, kurias atliksime susitikimų metu.

Mokymus ves psichologė, analitinės psichoterapijos kandidatė Konstancija Dauguvietytė. 7 m. psichologės darbo patirtis, šiuo metu konsultuoja individualiai suaugusiuosius, paauglius, globėjus ir įtėvius. 3 m. vedė raidos psichologijos seminarus Lietuvos edukologijos universitete.

Mokymų vieta: SOTAS, Kalvarijų g. 159 (3 a.).

Būtina registracija: el. p. [email protected] arba telefonu 8 5 2121453.

Mokymai nemokami, įgyvendinami pagal projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis.

Saugaus prieraisumo mokymai