SOTAS kartu su partneriais Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centru, Vilniaus arkivyskupijos Caritu, Vaikų ir paauglių socialiniu centru, Lietuvos katalikių moterų sąjungos vaikų ir jaunimo paramos centru, Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vaikų laikinosios globos namais 2012-2015 m. vykdė projektą „Dirbk. Auk. Tobulėk. Jaunuolių, patiriančių socialinę atskirtį, socialinės ir profesinės integracijos gerinimas“, Nr.VP1-1.3-SADM-02-K-03-053, kuriame dalyvavo 125 jaunuoliai.

Projekto metu per individualias konsultacijas buvo stiprinama jaunuolių motyvacija keisti savo gyvenimą į gerąją pusę, padedama susivokti, kokia yra realybė, kurioje jie gyvena, mokoma išsikelti tikslą ir pastebėti dalykus, kurie jiems trukdo prisitaikyti visuomenėje. Grupinių veiklų metu dalyviai mokėsi palyginti patirtis, konkuruoti, spręsti konfliktus bei įvairaus pobūdžio (bendravimo, mokymosi ir darbo motyvacijos, ateities planavimo, vertybių, kasdieninio gyvenimo sunkumų) problemas saugioje erdvėje.

Pasibaigus projektui pastebimas dalyvių gyvenimo būdo pasikeitimas – mažesnė neigiama aplinkinių įtaka, atidesnis draugų pasirinkimas, mažesnis pischoaktyvių medžiagų vartojimas, dažnesni bandymai atsisakyti priklausomybių, sumažėjo problemų su teisėsauga.

Dalyviai ėmė aiškiau suprasti savo profesinius poreikius, atsirinkti darbo pasiūlymus, visi aktyviai įsitraukę dalyviai pradėjo dirbti arba sugebėdavo ilgiau išlikti įsidarbinę vienoje darbo vietoje.

Kviečiame susipažinti su patirtimi, kuria dalijasi projekto partneriai: Gyventi savarankiškai išmokstama