Nepamirškite svetingumo, nes per

jį kai kurie, patys to nežinodami, buvo priėmę

viešnagėn angelus Žyd 13,2

2008 m. lapkričio 22 d. vyko seminaras „Vaiko globa ir įvaikinimas: patirtis, keičianti šeimą ir visuomenę”. Jame buvo nagrinėjamos vaikų globos šeimoje ir įvaikinimo aktualijos, svečiai iš Italijos asociacijos „Famiglie per accoglienza” („Priimančios šeimos”) pasidalino priėmimo šeimoje patirtimis. Vilniaus m. savivaldybės Vaikų teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Meilutė Kinčienė atsakė į seminaro dalyvių klausimus, susijusius su įvaikinimu ir globa. Renginio metu vyko šeimų, kurios globoja ar yra įvaikinusios vaikus, liudijimai, diskusijos, buvimas drauge. Veikė vaikams skirta tarnybėlė (su vaikais bendravo SOTAS organizacijos savanoriai), todėl tėveliai, atvykę su vaikučiais, galėjo ramiai dalyvauti renginyje.