Leidinys „Moterų socialinės integracijos galimybių gerinimas Vilniaus mieste: motyvacijos darbui stiprinimas ir skatinimas. Projekto geroji patirtis”, parengtas vykdant projektą „Moterų socialinės integracijos galimybių gerinimas Vilniaus mieste”, skirtą įgyvendinti 2004-2006 metų BPD 2.3 priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija”. Leidinyje pristatomas vykdytas projektas, pasiekti rezultatai, konferencijos metu skaityti pranešimai bei projekto dalyvių atsiliepimai.