2008 m. gegužės 19 d. vyko konferencija „Moterų socialinė integracija: iššūkiai ir tendencijos”, kurios metu buvo pristatytas 2006-2008 metais vykdytas projektas „Moterų socialinės integracijos galimybių gerinimas Vilniaus mieste”, skirtas įgyvendinti 2004-2006 metų BPD 2.3 priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija”, pasiekti rezultatai. Taip pat apžvelgta moterų padėtis Lietuvos darbo rinkoje bei darbo prasmės ir vertės šiuolaikinėje visuomenėje supratimas.