2008 m. rugsėjo 29 d. vyko konferencija „Kodėl šeima yra valstybės ir visuomenės pagrindas?” vykdant projektą „Šeimos vertybių ugdymas, stiprinimas ir palaikymas”, kurį rėmė LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (pagal Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, 2008 – 2010 m. projektų konkursą). (programa)

Mario Mauro, Europos parlamento vicepirmininko, sveikinimas konferencijai „Kodėl šeima yra valstybės ir visuomenės pagrindas?”