1994-1996 metais kuriant Pal. J. Matulaičio parapijos socialinį centrą, jo steigėjams ir darbuotojams talkinęs amerikietis taip suformulavo vieną iš esminių centro veiklos principų: „Pasaulyje yra pernelyg daug ką nuveikti, kad švaistytume energiją konkurencijai“. Šia filosofija remdamiesi grindėme ir iki šiol grindžiame savo veiklas. 

Pradėję įgyvendinti prevencines programas sunkumų patiriantiems vaikais, atradome, kad aktyviai šioje srityje dirba vietos policijos komisariatų darbuotojai. Susėdus su jais prie vieno stalo ir pradėjus bendrai koordinuoti darbą bei resursus (policija tuo metu turėjo autobusą, darbuotojų, o mes galėjome padėti maisto produktais ir savanoriais), tikslinei grupei sudarėme galimybę dalyvauti net keliose vasaros stovyklose. Greta to, įvykdėme ir dar keletą bendrų projektų, siekiant atskirties mažinimo.

Vėliau taip pat atpažinome, kad šios tikslinės grupės tėvams seniūnijose padeda savivaldybės darbuotojai. Mąstydami apie šeimą, kaip sistemą, savivaldybėje inicijavome darbo grupę ir kartu bandėme atpažinti, koks darbas su socialinę atskirtį patiriančia šeima būtų kokybiškiausias. Diskutuojant ir bendrai ieškant atsakymų, augo tarpusavio pasitikėjimas ir griuvo mitai, klaidingi įsivaizdavimai. Bendro darbo rezultatas – tai, kad 2016 metais Vilniaus miesto savivaldybė pirmoji Lietuvoje kelioms miesto nevyriausybinėms organizacijoms perdavė atsakomybę lydėti socialinius iššūkius patiriančias šeimas. Parama tikslinės grupės vaikams ir tėvams dėl to tapo įvairiapusiškesnė, buvo praplėstas teikiamų paslaugų spektras. Veikimą nuspręsta labiau orientuoti į bendradarbiavimą, mažiau trikdant į šeimų gyvenimų autonomiją.

Tuo pat metu rūpinomės ir suaugusių proto negalią turinčių asmenų dienos socialinės priežiūros/globos gerinimu. Mums pasirodė neteisinga, kad Vilniaus miesto gyventojo, lankančio savivaldybės įsteigtą dienos užimtumo centrą, priežiūra/globa yra finansuojama iš mokesčių mokėtojų lėšų, tačiau tam pačiam asmeniui pasirinkus lankyti analogiškas paslaugas teikiančią NVO, ši paslauga nėra finansuojama. Todėl suderinę veiksmus su dar keturiomis panašias paslaugas teikiančiomis NVO Vilniuje, inicijavome susitikimą su sprendimų priėmėjais. Tai buvo puiki proga išgirsti vieni kitų lūkesčius, poreikius, aptarti galimybes. Rezultatas – nuo 2017 metų pradėtas dienos socialinės globos paslaugų suaugusiems asmenims, turintiems proto negalią, pirkimas iš NVO.

Mūsų sukaupta patirtis yra puikus įrodymas, kad bendradarbiaudami su kitomis panašių tikslų siekiančiomis organizacijomis ir pasitelkdami turimus resursus bendriems tikslams, galime padėti didesnei daliai tikslinės grupės žmonių ir teikti kokybiškesnes paslaugas.

Krikščioniškų socialinių iniciatyvų forumo nariais yra VšĮ „Pal. J. Matulaičio socialinis centras“, VšĮ „DUKU“, Vilniaus arkivyskupijos Caritas, VšĮ „Lobių dirbtuvės“, VšĮ „Socialinis veiksmas“, VšĮ „Vilniaus Visų Šventųjų parapijos laikinos globos namai“, VšĮ „Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras“, VšĮ „SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai)“, Labdaros ir paramos fondas „VA Caritas socialiniai projektai“, VšĮ „Visų Šventųjų šeimos paramos centras“.

Krikščioniškų socialinių iniciatyvų forumo veiklą 2017 metais pagal „Nevyriausybinių skėtinių organizacijų skatinimo“projektą remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-12-29-seima-kaip-sistema-sekmingi-tarpinstitucinio-bendradarbiavimo-pavyzdziai/167572