Vilniaus mieste nuo 2017 metų rugsėjo mėnesio įgyvendinamas projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“.

Vilniaus miesto savivaldybė kartu su SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai) ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis projekto metu Vilniaus miesto gyventojams teiks nemokamas kompleksines paslaugas.

Kviečiame Vilniaus mieste gyvenančias šeimas, kasdieniame gyvenime susiduriančias su įvairiais iššūkiais ir sunkumais – šeimas, patyrusias artimo netektį, skyrybas, ligą ir pan., tėvus, susiduriančius su vaikų auginimo/auklėjimo sunkumais, auginančius vaikus su negalia, besilaukiančias moteris, šeimas, slaugančias artimuosius namuose, asmenis, turinčius problemų dėl narkotinių ar kitokių psichotropinių medžiagų vartojimo, priklausomus nuo azartinių lošimų, šeimas, patiriančias tarpusavio santykių problemas ar krizes dėl kitų socialinės rizikos veiksnių, kuriems mažinti šeimai reikalinga įvairiapusė pagalba, – prireikus pagalbos, kreiptis dėl kompleksiškai teikiamų paslaugų.

SOTAS teiks šias nemokamas paslaugas:

  • Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo mokymai
  • Saugaus prieraišumo mokymai
  • Individualios psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijos
  • Šeimos konsultacijos
  • Individualios konsultacijos paaugliams
  • Grupinės konsultacijos
  • Paramos grupės šeimoms
  • Šeimų stovyklos
  • Paskaitos aktualiomis temomis
  • Vaikų priežiūros paslauga

Paslaugos teikiamos iš anksto užsiregistravus. Registracija konsultacijoms ir į mokymus:

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu” įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1- ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.