Kviečiame į Tarptautinę mokslinę konferenciją „Šeima ir bendrasis gėris“, kuri vyks 2016 m. gegužės  3-4 d.

Konferencijos tikslas – surengti mokslininkų ir specialistų diskusiją apie dabartinę šeimos padėtį Lietuvoje ir Vakaruose, jos socialinę ir antropologinę tapatybę, o taip pat sąsajas su bendruoju gėriu.

Konferencijos programa

konferencija

Rengėjai: Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas, VšĮ SOTAS, bendradarbiaudami su Amerikos Katalikiškojo universiteto Jono Pauliaus II Popiežiškuoju Santuokos ir šeimos studijų institutu.

Dalyviai: mokslininkai, kompetentingų institucijų, NVO atstovai, socialiniai darbuotojai ir kiti su šeimomis dirbantys specialistai, pedagogai, šeimos ir jų bendruomenės, studentai, jaunimas.

Vieta: Vilniaus Universitetas, Universiteto g. 3 ir Universiteto g. 9/1

Konferencija vyks lietuvių k., tačiau užsienio svečiai-prelegentai pranešimus skaitys anglų k., be vertimo (dalyviams bus pateiktos jų išplėstinės tezės lietuvių k., pasisakymai diskusijose bus verčiami).

Išankstinė registracija el. paštu:  [email protected]

Asmuo kontaktams: VU Socialinio darbo katedros doc. Lijana Gvaldaitėel. paštas: [email protected]