2014-05-19
2014 m. gegužės 13 d. Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius ir Vilniaus VšĮ SOTAS (socialinės tarnystės savanoriai) sukvietė savivaldybės vaikų globėjus bei visus, kuriems rūpi vaiko globa, į susitikimą. VšĮ SOTAS mokytojai Andrius ATAS ir Nijolė GIKNIENĖ supažindino susirinkusius su VšĮ SOTAS veikla, gerąja Italijos bei Lietuvos vaiko globos patirtimi, paragino vaiko globėjus burtis į savipagalbos grupes ir kartu dalintis savo džiaugsmais bei išgyvenimais, bendrai spręsti iškilusias problemas.

Susitikimo dalyviai – vaikų globėjai – pasidalijo savo patirtimi bei rūpesčiais, norintieji buvo konsultuojami asmeniškai. Susitikimo metu vyravo labai šilta ir atvira atmosfera, o didelę darbo patirtį su vaikų globėjais ir įtėviais turinčių A. ATO ir N. GIKNIENĖS išsakytos mintys, konsultacijos ne vieną globėją įkvėpė naujiems iššūkiams ir suteikė pastiprinimo bei pasitikėjimo savimi jų nelengvame ir be galo svarbiame darbe.

VšĮ SOTAS mokytojai pasidžiaugė gausiai į susitikimą susirinkusių globėjų atvirumu ir šiluma, ne kartą pabrėždami, kad vaikų globėjai – tai ypatingi žmonės, kitos kultūros nešėjai – sukaupę savyje labai daug meilės, kuria besąlygiškai dalinasi su globojamais vaikais.

Vaiko teisių apsaugos skyrius dėkoja VšĮ SOTAS mokytojams, Visagino globėjams bei visiems, neabejingiems vaiko gerovei, ir linki vaikų globėjams neišsemiamos kantrybės, vykdant gražiausią misiją – padedant augti tėvų globos netekusiam vaikui.

 

Straipsnis paimtas iš www.visaginas.ltsusitikimas Visagine2