Vaikų gerovės centrui „Pastogė” gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, ir įgyvendinant Leonardo da Vinci mobilumo programos projektą Nr. LLP-LdV-PLM-2012-LT-0747 ,,Socialinių paslaugų vaikams kokybės gerinimas perimant užsienio šalių patirtį“, 2012 10 28 – 2012 11 10 įvyko trečiasis (paskutinis) dalyvių vizitas į Škotiją, Edinburgo miestą.

Į stažuotę priimančiose organizacijose Simpson House ir Children 1st vyko dviejų siunčiančiųjų organizacijų atstovai – Vaikų gerovės centro „Pastogė” Pagalbos šeimai tarnybos socialinė darbuotoja Jurga Paulauskienė ir socialinė pedagogė Jurgita Vyšniauskienė bei VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai) socialinės darbuotojos Lina Grudulaitė ir Kristina Banevičiūtė. Stažuotės metu buvo įgyvendinta numatyta programa: įvyko praktiniai susitikimai su keturių Simpson House padalinių (Sunflower Garden vaikų dienos centro, The Mallard neįgaliųjų žmonių centro, Daisy Chain įvairių tautų kultūrų centro, The Ballikinrain berniukų socializacijos centro) ir keturių Children 1st organizacijos padalinių (Baird House šeimų centro, East Lothian socialinių paslaugų centro, Midlothian socialinių paslaugų centro, Children 1st politikos komandos) vadovais bei darbuotojais, dalyvauta bendruose užsiėmimuose kartu su vaikais, mokomasi vesti grupinius užsiėmimus vaikams ir šeimoms, buvo perimama savanorių atrankos, mokymų ir palaikymo darbo metodika.

Stažuotės metu įgyta patirtimi projekto dalyviai pasidalins 2012 m. lapkričio 29 d. Vilniuje vyksiančioje konferencijoje, skirtoje globos ir įvaikinimo srityje dirbantiems specialistams bei 2012 m. gruodžio 13 d. organizuojamame seminare, kuris vyks Vaikų gerovės centre „Pastogė”.