Vaikų gerovės centrui „Pastogė” gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, ir įgyvendinant Leonardo da Vinci mobilumo programos projektą Nr. LLP-LdV-PLM-2012-LT-0747 ,,Socialinių paslaugų vaikams kokybės gerinimas perimant užsienio šalių patirtį“, 2012 10 13 – 2012 10 26 įvyko antrasis dalyvių vizitas, šįkart į Austriją, Bregenco miestą.

Į stažuotę priimančiojoje organizacijoje Vorarlberger Kinderdorf (Forarlbergo Vaikų kaimas) vyko dviejų siunčiančiųjų organizacijų atstovai – Vaikų gerovės centro ,,Pastogė“ direktoriaus pavaduotoja L.V.Grigonytė ir Pagalbos šeimai tarnybos vedėja I.Bradūnienė bei VšĮ „SOTAS“ (Socialinės tarnystės savanoriai) socialinė darbuotoja K.Dauguvietytė. Stažuotės metu buvo įgyvendinta numatyta programa: įvyko praktiniai susitikimai su 8 padalinių (Kronhaldo vaikų kaimo, Globojamų vaikų tarnybos, Socialinės pedagoginės mokyklos-internato, Skubaus apgyvendinimo grupės, Ambulatorinės šeimos tarnybos bei prevencines paslaugas teikiančių tarnybų ,,Šeimos tinklas“ ir ,,Šeimų impulsas“) vadovais bei darbuotojais, buvo lankomasi  Vaikų kaimo šeimynose, dalyvauta bendruose užsiėmimuose kartu su vaikais.

Stažuotės metu įgyta patirtimi projekto dalyviai pasidalins 2012 m. lapkričio mėn. pabaigoje numatomoje organizuoti konferencijoje, skirtoje globos ir įvaikinimo srityje dirbantiems specialistams.