Vaikų gerovės centrui „Pastogė” gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, įgyvendinant Leonardo da Vinci mobilumo programos projektą Nr. LLP-LdV-PLM-2012-LT-0747 ,,Socialinių paslaugų vaikams kokybės gerinimas perimant užsienio šalių patirtį”, 2012 09 17 – 2012 10 01 įvyko pirmasis dalyvių vizitas į Italiją, kur priimančioji organizacija buvo Associazione Famiglie per L‘accoglienza.

Į stažuotę vyko dviejų siunčiančiųjų organizacijų – Vaikų gerovės centras ,,Pastogė” atstovai direktorius R. Kukauskas ir Įvaikinimo tarnybos vedėja D. Bloznelienė bei VšĮ „SOTAS“ (Socialinės tarnystės savanoriai) – atstovai: psichologas A. Atas bei socialinė darbuotoja N. Giknienė. Stažuotės metu buvo įgyvendinta numatyta programa: įvyko praktiniai susitikimai su vaikų globos srityje dirbančiais specialistais: dr. Lia Sanicola, dr. D. Piscitelli, dr. Caterina Chiarelli, dr. A. Campiotti ir kt., buvo dalyvauta praktiniuose vizituose San Benedeto bendruomenės vaikų ir paauglių globos namuose, globojančių šeimų narių asociacijos „Fontana Vivace“ namuose, šeimyniniuose globos namuose „Pim Pam“, šeimyniniuose globos namuose „Cometa“.

Stažuotės metu įgyta patirtimi dalyviai pasidalins 2012 m. lapkričio mėn. pabaigoje numatomoje konferencijoje, skirtoje globos ir įvaikinimo srityje dirbantiems specialistams.