Vaikų dienos centras pradėjo veikti 2007 m. įgyvendinant projektą „Kompleksinė pagalba Vilniaus m. Verkių seniūnijos vaikams iš socialinės rizikos šeimų”, iš dalies finansuojamą LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Šiuo metu užsiimama su 7-12 metų vaikais iš įvairių Vilniaus rajonų.

Dienos centro tikslas:

  • teikti dienos socialinės priežiūros, įvairiapuses socialines ir ugdymo paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams, padėti vaikui adaptuotis šeimoje bei visuomenėje, taikant kompleksinio darbo su jais modelius.

Iš šių tikslų išplaukiantys uždaviniai:

  • suteikti vaikams pozityvios ir įvairiapusės socializacijos galimybes;
  • organizuoti vaikų užimtumą, socialinę – ugdomąją veiklą, atsižvelgiant į jų poreikius ir interesus;
  • stiprinti pagalbos tinklą ir vykdyti kompleksinę intervenciją į sunkumus ir krizes išgyvenančias šeimas, siekiant atstatyti ir sustiprinti jų funkcijas.

Veikla

Vaikai po pamokų ateina į dienos centrą, jame ruošia namų darbus, pavalgo, dalyvauja ugdomuosiuose užsiėmimuose ir žaidžia.

Dienos centre vaikas sulaukia pozityvaus suaugusiojo dėmesio. Pagrindinė darbo su vaiku sąlyga yra santykio užmezgimas ir stiprinimas. Santykiui užmegzti palanki veikla yra individuali pagalba ruošiant namų darbus. Pamokų ruoša yra viena svarbiausių dienos centro veiklų, nes vaikai dažnai namuose tam neturi sąlygų. Tai dažniausiai vyksta individualiai: vaikas turi pagalbininką – darbuotoją arba savanorį, kuris ne tik paaiškina, kaip išspręsti vieną ar kitą užduotį, tačiau bendraudamas ir savo elgesiu rodydamas pavyzdį skatina vaikus mokytis, suteikia didelę paramą ir palaikymą.

Kadangi vaikai labai greitai įsitraukia į veiklas, ugdymas dienos centre vyksta siūlant įvairiausius užsiėmimus, kurių metų vaikai mokosi bendrauti, buitinių įgūdžių, savarankiškumo, atsakomybės, atskleisti asmeninius gebėjimus. Be muzikos, šokio, piešimo pamokėlių įgyvendinamos ir tokios socialinės edukacinės programos kaip įvairios išvykos ir žygiai, atliekamas individualus ir grupinis darbas su tėvais. Pastarieji dalyvauja ir vasarą organizuojamoje dienos centro stovykloje.