SOTAS vaikų dienos centras teikia akredituotas dienos socialinės priežiūros paslaugas 6 – 13 metų amžiaus vaikams (ir jų šeimų nariams), gyvenantiems Vilniaus mieste. Vaikų dienos centro tikslas – teikti įvairiapuses socialines ir ugdymo paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams bei padėti vaikui adaptuotis šeimoje bei visuomenėje.

Vaikų dienos centro paslaugas gali gauti vaikai, kurie išgyvena įvairius sunkumus ir/ar turi kitų kompleksinės pagalbos bei paramos poreikių, vaikai, kuriems ugdymo įstaigos ar kiti specialistai rekomendavo lankyti vaikų dienos centrą.

Vaikų dienos centro teikiamos paslaugos:

  • Konsultavimas, informavimas ir tarpininkavimas
  • Pagalba mokantis, pagalba pamokų ruošoje
  • Ugdomieji užsiėmimai
  • Higienos ir buitinių įgūdžių formavimas
  • Maitinimo organizavimas
  • Sociokultūrinė veikla ir laisvalaikio užimtumo organizavimas
  • Psichologo konsultacijos
  • Kitos paslaugos

Detalesnę informaciją apie paslaugas galima rasti <čia>.

Dienos centre yra kuriama erdvė, kurioje vaikas gali:

– jaustis saugus, priimtas ir vertingas;
– kurti ir turėti santykį su bendraamžiais ir suaugusiais;
– stiprėti kaip asmuo (vertybės, atsakomybė, savarankiškumas);
– išgyventi vaikystę ir draugystę (žaisti, kurti bei stovyklauti);
– mokytis būti grupėje ir tapti bendruomenės dalimi;
– stiprinti savo mokymosi gebėjimus;
– pažinti save, plėsti savo akiratį (kultūriniai renginiai ir pan.).

Darbas grupėje vaikų dienos centre vyksta pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 13 iki 17 val. Per mokslo metus vaikai į dienos centrą ateina po pamokų, užkanda, žaisdami ir bendraudami pailsi, ruošia namų darbus, o vėliau dalyvauja ugdomuosiuose užsiėmimuose. Vasarą didesnis dėmesys skiriamas poilsiui, įvairioms ekskursijoms ir išvykoms, organizuojama vasaros stovykla.

Dėl vaikų dienos centro paslaugų arba kitos papildomos informacijos galima kreiptis telefonu 861527633 arba el. p.: soc.tarn.savanoriai@gmail.com.