Konsultavimas, informavimas ir tarpininkavimas

Konsultavimo metu kartu su vaiku bei (ar) šeima analizuojama probleminė situacija ir kartu ieškoma veiksmingų jos sprendimo būdų.  Teikiama informacija apie vaikų dienos centro paslaugas, pokyčius, pagalbos galimybes bei kita informacija vaikui ir (ar) šeimai aktualiais klausimais. Tarpininkaujama vaikui ir (ar) šeimai bendraujant bei bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir institucijomis, tvarkant dokumentus, nukreipiant pas specialistus, organizuojant kitą pagalbą.

Pagalba mokantis, pagalba pamokų ruošoje

Pamokų ruošoje vaikas turi pagalbininką – darbuotoją arba savanorį, kuris ne tik paaiškina, kaip atlikti vieną ar kitą užduotį, tačiau savo pavyzdžiu skatina vaikus mokytis, stiprina motyvaciją ir teikia palaikymą. Vaikai  mokomi pamokas ruošti savarankiškai, padedant suvokti, kad dienos centro darbuotojai nėra atsakingi už namų darbus.

Ugdomieji užsiėmimai

Per ugdomuosius užsiėmimus yra siekiama formuoti ir stiprinti vaikų socialinius įgūdžius bei gabumus, lavinti  emocinį intelektą, stiprinti fizinę sveikatą ir pan. Vaikų dienos centre yra organizuojama meno, kulinarijos, sporto ar kita aktyvi veikla, teminiai prevenciniai užsiėmimai, įgyvendinamos įvairios programos. Tai ne tik laisvalaikio užimtumo organizavimas, bet ir konkreti priemonė pokyčiams siekti.

Higienos ir buitinių įgūdžių formavimas

Vaikų dienos centre vaikai yra mokomi palaikyti bendrą tvarką ir švarą. Kiekvienas turi konkrečias pareigas, pvz., išplauti indus, sutvarkyti darbo vietą po užsiėmimo, surinkti šiukšles ir pan. Taip  vaikai jaučiasi atsakingi už dienos centrą. Didelis dėmesys skiriamas vaikų higienos įgūdžių ir įpročių formavimui.

Maitinimo organizavimas

Dažnai vaikai į dienos centrą atvyksta tiesiai iš mokyklos, todėl yra siekiama užtikrinti galimybę pavalgyti, pvz., arbata, kakava, sumuštiniai, vaisiai ir pan.

Sociokultūrinė veikla ir laisvalaikio užimtumo organizavimas

Yra organizuojamos įvairios išvykos, turistiniai žygiai, pažintinės kelionės, lankomasi muziejuose, pramogų vietose ir pan. Vasaros metu organizuojama stovykla.

Psichologo konsultacijos

Vaikų dienos centre pagal poreikį vaikams ir (ar) jų šeimos nariams yra siūlomos psichologo konsultacijos. Psichologo konsultacijų tikslas – sukurti saugią erdvę, kurioje siekiama suprasti bei spręsti su emocine savijauta ir elgesiu susijusius asmeninius bei tarpasmeninius klausimus. Individualios (vaikų, paauglių, suaugusiųjų) ir šeimos konsultacijos teikiamos dėl emocinių, elgesio ir bendravimo problemų, dėl mokymosi sunkumų,  krizinėse situacijose ir kitais klausimais.