Vaikų dienos centras

Vaikų dienos centras pradėjo veikti 2007 m. įgyvendinant projektą „Kompleksinė pagalba Vilniaus m. Verkių seniūnijos vaikams iš socialinės rizikos šeimų”, iš dalies finansuojamą LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Šiuo metu užsiimama su 7-14 metų vaikais iš įvairių Vilniaus rajonų.

Dienos centro tikslas:

  • teikti dienos socialinės priežiūros, įvairiapuses socialines ir ugdymo paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams, padėti vaikui adaptuotis šeimoje bei visuomenėje, taikant kompleksinio darbo su jais modelius.

Iš šių tikslų išplaukiantys uždaviniai:

  • suteikti vaikams pozityvios ir įvairiapusės socializacijos galimybes;
  • organizuoti vaikų užimtumą, socialinę – ugdomąją veiklą, atsižvelgiant į jų poreikius ir interesus;
  • stiprinti pagalbos tinklą ir vykdyti kompleksinę intervenciją į sunkumus ir krizes išgyvenančias šeimas, siekiant atstatyti ir sustiprinti jų funkcijas.

Veikla

Vaikai po pamokų ateina į dienos centrą, jame ruošia namų darbus, pavalgo, dalyvauja ugdomuosiuose užsiėmimuose ir žaidžia.

Dienos centre vaikas sulaukia pozityvaus suaugusiojo dėmesio. Pagrindinė darbo su vaiku sąlyga yra santykio užmezgimas ir stiprinimas. Santykiui užmegzti palanki veikla yra individuali pagalba ruošiant namų darbus. Pamokų ruoša yra viena svarbiausių dienos centro veiklų, nes vaikai dažnai namuose tam neturi sąlygų. Tai dažniausiai vyksta individualiai: vaikas turi pagalbininką – darbuotoją arba savanorį, kuris ne tik paaiškina, kaip išspręsti vieną ar kitą užduotį, tačiau bendraudamas ir savo elgesiu rodydamas pavyzdį skatina vaikus mokytis, suteikia didelę paramą ir palaikymą.

Kadangi vaikai labai greitai įsitraukia į veiklas, ugdymas dienos centre vyksta siūlant įvairiausius užsiėmimus, kurių metų vaikai mokosi bendrauti, buitinių įgūdžių, savarankiškumo, atsakomybės, atskleisti asmeninius gebėjimus. Be muzikos, šokio, piešimo pamokėlių įgyvendinamos ir tokios socialinės edukacinės programos kaip įvairios išvykos ir žygiai, atliekamas individualus ir grupinis darbas su tėvais. Pastarieji dalyvauja ir vasarą organizuojamoje dienos centro stovykloje.

Darbuotojai

Dienos centro darbuotojai savo veikloje remiasi pagrindiniu principu: ugdyti gali tas, kuris yra ugdomas. Darbuotojas pirmiausiai yra žmogus – asmuo, su savo sugebėjimais, stiprybėmis ir silpnybėmis, o tik paskui specialistas, kuris turi tam tikrų specifinių žinių, padedančių tinkamai reaguoti į iškylančią realybę.

Dienos centro ugdytojas savo asmeninius ir profesinius įgūdžius bei sugebėjimus stiprina organizacijoje vykstančiais susitikimais-refleksijomis, veiklos planavimu, dalyvaudamas įvairiuose mokymuose ir konferencijose, katalikiškų iniciatyvų forumo veikloje.

Savanoriai (ir praktiką atliekantys studentai)

Tarp visų organizuojamų veiklų ir ugdomosios pagalbos dienos centre savo vertingumu išsiskiria bendravimas su savanoriais. Vaikams – tai unikali galimybė susitikti su įvairiais žmonėmis, kurie sėkmingai renkasi savo gyvenimo kelius ir turi, kuo pasidalinti. Savanorių atėjimo dėka vaikai lavina savo socialinius įgūdžius: vis sėkmingiau susipažįsta su nematytu žmogumi, lengviau priima kito skirtingumą, laisviau įsitraukia į atvirą bendravimą su suaugusiu žmogumi. Ypatinga yra tai, kad vaikai patiria savanorių pagarbią laikyseną, domėjimąsi jais, pozityvų pastiprinantį atsaką į net mažiausią bendravimo apraišką ir, dažniausiai, besąlygišką priėmimą. Savanorišku pagrindu atėję būti su vaikais žmonės atskleidžia savo ryškiausias savybes ir tuo įneša į dienos centrą įvairovę, kurios niekaip nesuorganizuosi vien veiklomis. Šis bendravimas yra išskirtinis dienos centro turtas. Savanoriai ugdymo procese ne tik duoda, bet ir gauna – tai bendravimo ir žmoniškosios patirties mainai.

Darbui dienos centre savanoriai ruošiasi specialiuose susirinkimuose, kurių metu aptaria ir įsivardina savanorystės dienos centre aktualumą, metodus ir savo vaidmenį. Specialus dėmesys veiklų planavimui kartu su savanoriais, skirtingų funkcijų atradimas ir aptarimas padidina komandos efektyvumą. Savanoriai – didelė pagalba darbuotojams, užsiimant įvairiomis veiklomis ir ypač individualiu bendravimu su vaikais.