Tarptautinis įvaikinimas

Nuo 2004 m. VšĮ SOTAS yra oficialus įgaliotas Italijos nevyriausybinės organizacijos AVSI atstovas vykdant tarptautinio įvaikinimo veiklą Lietuvoje: atstovauja Italijos piliečių šeimas, palydi ir padeda joms įvaikinimo proceso mūsų šalyje metu.

Nuo veiklos pradžios iki 2017 m. pabaigos padedant įstaigos SOTAS Italijos organizacijos AVSI atstovaujamos 180 šeimų įvaikino 248 tėvų globos netekusius vaikus iš Lietuvos.

 

Metai 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Įvaikinusios šeimos 9 19 8 10 13 8 16 11
Įvaikinti vaikai 9 27 11 14 17 12 22 14

 

AVSI aktyviai dirba vykdydama vaikų su specialiaisiais poreikiais įvaikinimo programą ir dauguma pastaraisiais metais įvaikinamų vaikų buvo įvaikinti per šią programą: tai didelės brolių ir seserų grupės, kartais vyresni vaikai ar vaikai, turintys sveikatos sutrikimų.

Visais atvejais po įvaikinimo buvo stebimas greitas ir teigiamas vaikų ir šeimų abipusis prisitaikymas, vaikai lengvai išmoko italų kalbą, adaptavosi įtėvių šeimose ir socialinėje aplinkoje. Šeimos yra labai motyvuotos ir stengiasi gerai atlikti savo pareigas, apskritai yra atviros ir tinkamai reaguoja į pačius sudėtingiausius vaikų adaptacijos ir raidos momentus.

Visais atvejais tėvai buvo labai atidūs vaikų poreikiams ir tinkamai reagavo, esant reikalui, kreipėsi pagalbos į specialistus.

Daugelis šeimų tarpusavyje užmezgė spontaniškus draugiškus ryšius, o tai ne tik yra naudinga parama suaugusiems, bet ir džiaugsminga bei maloni patirtis vaikams, kurie gauna teigiamą paskatinimą susitikti su iš tos pačios šalies kilusiais bendraamžiais.