Struktūra ir komanda

1

Paola Fertoli

1993 m. Milano katalikiškame universitete baigiau italų filologijos specialybę. Milano kultūros centre dirbau kultūrinių renginių koordinatore, baigus universitetą Monzos ir Sant’Albino (Milano apskritis) vaikų ir jaunimo dienos centruose dirbau socialine pedagoge ir projektų koordinatore, o vėliau Busto Arsizio vidurinėje mokykloje (Varese apskritis) ėjau mokytojos ir direktoriaus pavaduotojos pareigas bei organizavau užklasinę veiklą. 2000-2006 Vilniaus universitete ir Italų kultūros institute Lietuvoje dėsčiau italų kalbą. Šiuo metu vadovauju SOTUI, kuriame 2006 m. pradėjau dirbti projektų koordinatore.
Ugdanti veikla man visada buvo pati įdomiausia, todėl ir sutikau vadovauti šiai organizacijai, kurios svarbiausias siekis yra ugdyti asmenybę.

sotas.vilnius@sotas.org

 

Paola1

Lijana Gvaldaitė

Su socialinių mokslų ir socialinio darbo sritimis susidūriau dar bestudijuodama prancūzų filologiją Vilniaus universitete ir vertėjaudama – nuo 1993 metų. Vėliau įgijau aukštąjį Socialinio darbo išsilavinimą Milano katalikiškame universitete. Vilniaus universitete, bendradarbiaujant su Milano universitetu, tapau Socialinių mokslų (edukologijos) daktare. Grįžusi iš Italijos dirbau Vilniaus arkivyskupijos šeimos centre, o 2002-aisias kartu su keliais draugais įkūrėme organizaciją SOTAS. Tai buvo tikras nuotykis; džiugu, kad, nepaisant sunkumų ir išbandymų, jis tęsiasi ir kad vis daugiau žmonių į jį įsitraukia!
Mano praktinio darbo ir mokslinių interesų sritys susijusios su vaiko ir šeimos gerove, vaiko globa ir įvaikinimu, žmogaus ugdymu įvairiais amžiaus tarpsniais ir kt. Šiuo metu, be darbo SOTE, dėstau socialinio darbo metodų ir darbo su šeima, vaiko gerovės kursus Vilniaus universitete. Derindama praktinį ir mokslinį-pedagoginį darbą, turiu galimybę nuolat atsinaujinti ir mokytis.

lijana@sotas.org

 

Lijana

Kristina Čiginskienė

Baigiau VGTU finansų vadybos magistro studijas. Dar studijuodama prisijungiau prie draugų idėjos įkurti organizaciją SOTAS, kurioje su pertraukomis dirbu projektų buhaltere. Džiaugiuosi, kad SOTAS išaugo į gyvą ir daug patirties socialinėje srityje sukaupusią organizaciją, kuri realiai keičia ir palaiko ją sutikusių žmonių bei šeimų gyvenimą.

sotas.strukturiniai@gmail.com

 

Kristina

Ksenija Gribkovienė

2003 m. baigiau buhalterinės apskaitos studijas Vilniaus kolegijoje. Jau trylika metų dirbu buhaltere ir džiaugiuosi, kad savo profesinį išmanymą galiu panaudoti tokioje organizacijoje kaip SOTAS, kuri padeda vaikams ir šeimoms.

buhalterija.sotas@gmail.com

 

Ksenija

Martynas Palionis
2012 metais Vilniaus universitete įgijau socialinio darbo bakalauro išsilavinimą, 2015 metais įgijau socialinės politikos magistro laipsnį. Nuo 2012 metų SOTE dirbau vaikų dienos centro socialiniu darbuotoju. Tai buvo puiki galimybė prisidėti prie jaunų žmonių asmenybės ugdymo bei gera proga tobulėti pačiam. Nuo 2014 metų pradėjau koordinuoti įvairių socialinių projektų rengimą ir rašymą.socprojektai.sotas@gmail.com
 

Martynas

Vilma Jarmalavičienė

Klaipėdos universitete baigiau socialinės pedagogikos studijas, Lietuvos Edukologijos universitete – socialinio darbo (socialinių institucijų vadybos) magistrantūrą. Organizacijoje SOTAS dirbau ES struktūrinę paramą gaunančio projekto vadove, nuo 2016 m. projekto „Laiminga šeima – laimingi vaikai“ socialine darbuotoja. Esu atestuota vadovaujantis Asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti ar įvaikinti vaiką patikrinimą, man suteikta teisė vykdyti asmenų pasirengimo globoti ar įvaikinti vaiką patikrinimą.

Vaiko priežiūros atostogose.

socdarbas.sotas@gmail.com

 

Vilma

 Konstancija Dauguvietytė

2009 m. baigiau klinikinės psichologijos studijas Vilniaus universitete. Nuo 2011 m. dirbau psichologe Psichikos sveikatos centre bei Ambulatorinės reabilitacijos skyriuje. 2011 – 2014 m. vedžiau seminarus Lietuvos edukologijos universitete raidos psichologijos temomis.

2016 m. baigiau pradinių psichoterapijos įgūdžių studijas bei mokymus pagal GIMK programą (GIMK – globėjų ir įtėvių konsultavimas ir mokymas). Šiuo metu keliu kvalifikaciją K.G. Jungo analitinės psichoterapijos podiplominėse studijose. VšĮ SOTAS dirbu nuo 2012 m. projektuose, konsultuoju individualiai suaugusius ir paauglius nuo 16 m.

SOTAS organizacija tapo vieta, kurioje augu ir stiprėju kaip žmogus bei profesionalas, jaučiuosi dėkinga, kad galiu dirbti kūrybiškų ir priimančių kolegų bendruomenėje.

socdarbas.sotas@gmail.com

 

Konstancija

Karolina Povilaitytė

2012 m. įgijau socialinio darbo bakalauro specialybę Vytauto Didžiojo Universitete. Su Erasmus studentų mainų programa pusę metų studijavau Laplandijos universitete, Suomijoje. 2015 m.  baigiau integruotos komunikacijos studijų magistrą VDU. Studijų metu praktiką atlikau Viešosios Politikos centre, Prahoje, Čekijoje ir Bolonijos universitete, Italijoje. Nuo 2016 m. pradėjau dirbti SOTO vaikų dienos centre ir atviroje jaunimo erdvėje PLOTAS.  Darbas su vaikais ir jaunimu – pilnas iššūkių ir netikėtumų, man gera mokytis iš jų.

soc.tarn.savanoriai@gmai.com 

 

karolina

Andrius Atas

1995 m. baigiau psichologijos studijas Vilniaus universitete. Nuo 1994 m. dirbu mokyklos psichologu. Nuo 1997 m. vedu mokymus suaugusiems vadybos ir psichologijos temomis. 2004 m. buvau pakviestas į SOTĄ vesti mokymus būsimiesiems įtėviams ir globėjams. Šiuo metu pagrindinės interesų sritys – globa ir įvaikinimas bei darbas su šeima.

andriusatas@yahoo.com

 

Andrius

Nijolė Giknienė

1999 m. VU Filosofijos fakultete pagal socialinio darbo specializuotų profesinių studijų programą įgijau socialinio darbuotojo kvalifikaciją. SOTE pradėjau dirbti nuo 2004 metų.
SOTO organizacijoje dirbu su socialinės rizikos šeimomis, vedu mokymus įtėviams ir globėjams.
Esu SOTO organizacijoje, nes turiu galimybę dirbti pagal jos siūlomą metodą, kurio pagrindiniai punktai – dėmesio centre asmuo, pradėti nuo pozityvumo ir veikti kartu – yra man priimtinas būdas padėti artimui.

sotas.projektai@sotas.org

 

Nijole

Lina Pazikaitė

1999 m. baigiau lietuvių filologijos specialybę Vilniaus universitete, 2001 m. įgijau literatūros teorijos magistro kvalifikacinį laipsnį ir dirbau mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. Nuo 2003 m. dirbu SOTE, kuruoju Italijos asociacijos AVSI tarptautinio įvaikinimo veiklą. Veikla labai įvairi ir įdomi, kupina iššūkių ir neleidžia sustoti nei asmeniniu, nei profesionaliu požiūriu.

lituania.adint@avsi.org

 

Lina1

Ieva Kirilauskaitė

2015 m. baigiau lietuvių filologijos ir italų kalbos studijas Vilniaus universitete. Studijų metu pagal Erasmus mainų programą atlikau praktiką Pizos universitete, taip pat mokiausi Parmos universitete Italijoje. 2015 m. organizacijoje SOTAS atlikau vertimo praktiką, o nuo 2017 m. dirbu kaip tarptautinio įvaikinimo referentės asistentė. Džiaugiuosi galėdama dirbti su šeimomis ir palengvinti tarptautinę komunikaciją.

 

Ieva

Aurelija  Žvikevičienė

2007 m. Vilniaus kolegijoje įgijau socialinio pedagogo profesinį bakalaurą, po studijų įsidarbinau Vilniaus miesto socialinės paramos centre. Beveik 10 metų dirbau socialinį darbą su socialinės rizikos šeimomis. Bedirbdama toliau tęsiau mokslus ir Lietuvos edukologijos universitete, įgijau socialinės pedagogikos bakalauro laipsnį, o Vilniaus universitete – socialinio darbuotojo kvalifikaciją. Mokslai ir darbas vienu metu leido akademines žinias gilinti praktikoje ir suprasti, kad esu teisingame kelyje.

Nuo 2017 m. prisijungiau prie organizacijos SOTAS komandos, pradėjau darbą Globėjų tarnyboje. Tikiu, kad nuoširdus santykis ir bendras tikslas padeda įveikti sunkumus.

socdarbas.sotas@gmail.com

 

Aurelija