Straipsniai

Tekstai, kuriuos skaitome ir aptariame per komandos susitikimus:

Julian Carron “Jėgos, keičiančios istoriją, yra tos pačios, kurios keičia žmogaus širdį”

Julian Carron “Apie darbo prasmę”

Straipsniai apie organizaciją:

Kiekviena, net “problemiška” šeima kupina teigiamų išteklių

SOTAS: dešimt metų darbo su šeimomis ir vaikais iš globos namų

Vaiko globa šeimoje – gyvenimo skonio pajautimas

Įvaikinimo ir globos patirtis

Du įvaikiai iš karto

Iš pradžių ir vėliau

Pokalbiai su vaiku

Darželis ir mokykla

Paaugliai: sunkumai ir iššūkis

„Esu įvaikinta duktė ir įvaikinusi mama“ – pokalbis su Tereza iš Bergamo (Italija)

Rekomenduojami skaitiniai

Blogas, nes iš vaikų namų?

Gerus darbus daryti gera

Globos namuose – dvi “dukterėčios”

Ezio Aceti: “Vaikas reikia ne tobulų, bet žmogiškų tėvų”

Pašaukimas globoti paauglius, su kuriais kiti nesusitvarko

Globa – tai našta, kuri teikia džiaugsmo

Kuo gyvena įtėviai ir globėjai

Svečiavimasis. Mūsų – pas vaikus. Jų – pas mus

Meilės kalbų yra daug, arba kada įtėviais gali tapti užsieniečiai

I.E. Laumenskaitė „Asmens patirtis“, „Kas yra tėvystė ir motinystė?“, „Pasisavinanti meilė ir atsiverianti meilė“, „Žmogus kaip dovana“, ištraukos iš susitikimo su įtėviais ir globėjais VšĮ SOTAS 2010 m. gegužės 12 d.

„Tėvai ar profesionalūs ugdytojai?“, ištrauka iš V. Maioli-Sanese knygos Prašau, duokite man gerti

Ištrauka iš V. Maioli-Sanese knygos Kaip vaikas, kaip tėvas, kaip motina

G. Cesana „Globa: priimti be ribų“

„Svetingumo patirtis“, ištrauka iš Kun. L. Giussani knygos Il miracolo dell’ ospitalità (Svetingumo stebuklas)

Įvaikinimo procesas – ne ilgesnis nei biologinio vaiko laukimas

“Globėjų mokytojai: turime kištis vieni į kitų gyvenimus”, 2013-12-27 straipsnis publikuotas portale Alfa.lt

 “SOTAS: kad jausčiausi laimingas, mano gyvenimas turi kam nors rūpėti” – 2014-01-08 straipsnis publikuotas Bernardinai.lt

“Rima ir Vyrenijus: Griaunant įvaikinimą gaubiančius mits” iš Bernardinai.tv laidų ciklo “Pokalbiai apie santuoką ir šeimą”

„Po angelo sparnu“

„Troškimo išsipildymas“

„Beglobiai vaikai šeimą rado užsienyje“

„Likimo nuskriaustiems vaikams didžiausia dovana – šeima“

„Ten, kur saulės daugiau…“