Programa skirta tėvams (globėjams), planuojantiems ar turintiems 0 – 2 metų amžiaus vaikų.

Mokymų tikslas – suteikti žinių ir patirčių, kurios stiprins tėvų (globėjų) gebėjimą kurti saugų prieraišumą su vaiku. Drauge ieškosime atsakymų, kaip tapti „saugiu uostu“ – atpažinti ir jautriai atliepti į esminius vaiko poreikius ir leisti jam saugiai tyrinėjant save, kitus žmones ir pasaulį užaugti savarankiška ir laiminga asmenybe.

Pagrindinės mokymų temos:

  • Ankstyvieji tarpasmeniniai santykiai ir vaiko raida;
  • Pagrindiniai prieraišumo teorijos principai, prieraišumo formavimasis ir tipai;
  • Tėvų asmeninių patirčių įtaka kuriant prieraišumą su savo vaiku;
  • Saugaus prieraišumo kūrimo ypatumai.

Mokymų pradžia – 2018 m. gegužės 3 d. (ketvirtadienis), 18 val.

Mokymai vyks 1 kartą per savaitę, visa programos trukmė – 8 užsiėmimai. Užsiėmimo trukmė 2 val.

Mokymų metodai: paskaita, vaizdinės medžiagos analizė, grupinės ir individualios užduotys, meno terapijos užsiėmimai.

Mokymus ves psichologė, analitinės psichoterapijos kandidatė Konstancija Dauguvietytė. 6 m. psichologės darbo patirtis, šiuo metu konsultuoja individualiai suaugusiuosius, paauglius, globėjus ir įtėvius. 3 m. vedė raidos psichologijos seminarus Lietuvos edukologijos universitete.

Mokymų vieta: SOTAS, Kalvarijų g. 159.

Registracija: el. p. sotas.seima@gmail.com arba telefonu 8 5 2121453. Vietų skaičius ribotas. Svarbu dalyvauti visoje programoje, po 2 pirmų užsiėmimų nauji dalyviai nebus priimami.

 

Mokymai nemokami, įgyvendinami pagal projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis.

Šviesaus Prisikėlimo džiaugsmo Jums linki

 SOTAS darbuotojai

Velykos

Kaip matyti besąlygiškai vertingą ir unikalų asmenį vis iš naujo, kiekvieną dieną, besąlygiškai jį mylint, kad jis pagaliau patirtų jog yra dovana jums, dovana pasauliui? Kur rasti tą pirminį meilės šaltinį, neišsenkantį, iš kurio vis pasisemtum meilės savo artimui?
Kviečiame susipažinti su sausio mėnesio naujienlaiškiu “Apie globą ir įvaikinimą”, kuriame dalinamės I. E. Laumenskaitės tekstu “Vaikas – dovana globėjų šeimai” bei dar šiuo tuo.

Prašome Jūsų atsakyti į kelis klausimus užpildant trumpą apklausos anketą apie naujienlaiškį. Jūsų atsakymai mums labai svarbūs planuojant naujienlaiškių publikavimą ateityje. Anketos nuorodą galite rasti čia: goo.gl/EFPtMy

Visus naujienlaiškius galite rasti čia.

Naujienlaiškis

1994-1996 metais kuriant Pal. J. Matulaičio parapijos socialinį centrą, jo steigėjams ir darbuotojams talkinęs amerikietis taip suformulavo vieną iš esminių centro veiklos principų: „Pasaulyje yra pernelyg daug ką nuveikti, kad švaistytume energiją konkurencijai“. Šia filosofija remdamiesi grindėme ir iki šiol grindžiame savo veiklas. 

Pradėję įgyvendinti prevencines programas sunkumų patiriantiems vaikais, atradome, kad aktyviai šioje srityje dirba vietos policijos komisariatų darbuotojai. Susėdus su jais prie vieno stalo ir pradėjus bendrai koordinuoti darbą bei resursus (policija tuo metu turėjo autobusą, darbuotojų, o mes galėjome padėti maisto produktais ir savanoriais), tikslinei grupei sudarėme galimybę dalyvauti net keliose vasaros stovyklose. Greta to, įvykdėme ir dar keletą bendrų projektų, siekiant atskirties mažinimo.

Vėliau taip pat atpažinome, kad šios tikslinės grupės tėvams seniūnijose padeda savivaldybės darbuotojai. Mąstydami apie šeimą, kaip sistemą, savivaldybėje inicijavome darbo grupę ir kartu bandėme atpažinti, koks darbas su socialinę atskirtį patiriančia šeima būtų kokybiškiausias. Diskutuojant ir bendrai ieškant atsakymų, augo tarpusavio pasitikėjimas ir griuvo mitai, klaidingi įsivaizdavimai. Bendro darbo rezultatas – tai, kad 2016 metais Vilniaus miesto savivaldybė pirmoji Lietuvoje kelioms miesto nevyriausybinėms organizacijoms perdavė atsakomybę lydėti socialinius iššūkius patiriančias šeimas. Parama tikslinės grupės vaikams ir tėvams dėl to tapo įvairiapusiškesnė, buvo praplėstas teikiamų paslaugų spektras. Veikimą nuspręsta labiau orientuoti į bendradarbiavimą, mažiau trikdant į šeimų gyvenimų autonomiją.

Tuo pat metu rūpinomės ir suaugusių proto negalią turinčių asmenų dienos socialinės priežiūros/globos gerinimu. Mums pasirodė neteisinga, kad Vilniaus miesto gyventojo, lankančio savivaldybės įsteigtą dienos užimtumo centrą, priežiūra/globa yra finansuojama iš mokesčių mokėtojų lėšų, tačiau tam pačiam asmeniui pasirinkus lankyti analogiškas paslaugas teikiančią NVO, ši paslauga nėra finansuojama. Todėl suderinę veiksmus su dar keturiomis panašias paslaugas teikiančiomis NVO Vilniuje, inicijavome susitikimą su sprendimų priėmėjais. Tai buvo puiki proga išgirsti vieni kitų lūkesčius, poreikius, aptarti galimybes. Rezultatas – nuo 2017 metų pradėtas dienos socialinės globos paslaugų suaugusiems asmenims, turintiems proto negalią, pirkimas iš NVO.

Mūsų sukaupta patirtis yra puikus įrodymas, kad bendradarbiaudami su kitomis panašių tikslų siekiančiomis organizacijomis ir pasitelkdami turimus resursus bendriems tikslams, galime padėti didesnei daliai tikslinės grupės žmonių ir teikti kokybiškesnes paslaugas.

Krikščioniškų socialinių iniciatyvų forumo nariais yra VšĮ „Pal. J. Matulaičio socialinis centras“, VšĮ „DUKU“, Vilniaus arkivyskupijos Caritas, VšĮ „Lobių dirbtuvės“, VšĮ „Socialinis veiksmas“, VšĮ „Vilniaus Visų Šventųjų parapijos laikinos globos namai“, VšĮ „Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras“, VšĮ „SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai)“, Labdaros ir paramos fondas „VA Caritas socialiniai projektai“, VšĮ „Visų Šventųjų šeimos paramos centras“.

Krikščioniškų socialinių iniciatyvų forumo veiklą 2017 metais pagal „Nevyriausybinių skėtinių organizacijų skatinimo“projektą remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-12-29-seima-kaip-sistema-sekmingi-tarpinstitucinio-bendradarbiavimo-pavyzdziai/167572