Kas yra AVSI

AVSI yra nevyriausybinė organizacija, įsikūrusi 1972 m. Ši organizacija vykdo projektus įvairiose pasaulio šalyse, teikdama pagalbą jų raidai ir vystymuisi.

AVSI misija yra propaguoti žmogaus orumą, prisidedant prie šalių vystymosi ir skiriant ypatingą dėmesį ugdymui. Vadovaujamasi Bažnyčios socialiniu mokymu.

Italijos Užsienio reikalų ministerija pripažino AVSI nevyriausybine organizacija 1973 m. 1996 m. ji buvo akredituota Jungtinių Tautų ekonominės ir socialinės tarybos (ECOSOC).

AVSI yra sukūrusi neformalų tinklą, vienijantį daugiau nei 60 nevyriausybinių organizacijų ir asociacijų, veikiančių įvairiuose Europos kraštuose, Lotynų ir Šiaurės Amerikoje, Afrikoje ir Azijoje. Jos bendradarbiauja vykdydamos projektus ir spręsdamos įvairias problemas, su kuriomis susiduria vystydamos savo veiklą, dalijasi patirtimi ir metodais. Taip stengiamasi kuo geriau panaudoti turimus resursus ir teikti kuo efektyvesnę pagalbą.

AVSI 38-jose Afrikos, Lotynų Amerikos, Karibų, Vidurio rytų, Azijos ir Rytų Europos valstybėse vykdo virš 100 vystymosi projektų sveikatos ir higienos, vaikų priežiūros sunkiomis sąlygomis, ugdymo ir profesinio orientavimo, miestų rekonstrukcijos ir žemės ūkio, aplinkos ir maisto saugos, informacinių ir ryšių technologijų, mikroverslo ir humanitarinės pagalbos srityse.

AVSI veikia finansuojama ir bendradarbiaudama su Italijos Užsienio reikalų ministerija, Europos Sąjunga, Jungtinių Tautų agentūromis (UNICEF, UNIDO, ILO), Pasaulio banku, taip pat su tų kraštų, kuriuose dirba, vietinėmis organizacijomis bei institucijomis.

Daugybė savanorių ir nuolatinių darbuotojų – kvalifikuotų specialistų (medikų, inžinierių, agronomų, ugdytojų, socialinių darbuotojų, ekonomistų, psichologų) įsitraukė į projektus, vykdomus įvairiuose kraštuose.

Tarp visų tarptautinių nevyriausybinių organizacijų, turinčių būstinę Italijoje, AVSI gali didžiuotis vienu iš aukščiausių savarankiško finansavimo procentu: daugiau nei 50% lėšų sukaupiama iš privačių rėmėjų – paprastų žmonių, kurie šiuo geraširdišku gestu padeda AVSI realizuoti savo užmojus per įvairius projektus ir taip prisideda prie veiklos, padedančios toli esantiems žmonėms atgaivinti viltį. Tarp jų – ir virš 33 tūkst. vaikų ir paauglių, gaunančių rėmėjų paramą per atstumą daugelyje šalių, kuriose veikia AVSI.

top_r1_c1_r1_c1